Dipartiment għall-Gvern Lokali

It-Tenders ippubblikati mid-Dipartiment tal-Kuntratti

Print this page

It-tenders ippubblikati mid-Dipartiment tal-Kuntratti minn Ottubru 2008 huma aċċessibbli mill-portal tax-xiri pubbliku.  Dan ma jirrikjedix reġistrazzjoni min-naħa tal-utent.

It-tenders kollha jidhru taħt is-sezzjoni "Tenders" u jibqgħu viżibli sa meta dawn jiskadu.  Jekk l-utent jirreġistra mas-servizz elettroniku jkun jista' ukoll jirċievi alerts, jixtri t-tenders u jkollu funzjonalita' avvanzata oħra.