Il-Munxar

Dħul

Il-Munxar10 minuti mixi lejn il-Lbiċ mill-belt kapitali r-Rabat (Città Victoria).  Il-motto tal-Munxar huwa ‘Parvulus sed munitus’ li bil-Malti jfisser ‘Żgħir iżda fis-Sod’.Dan ifisser li l-Munxar huwa raħal żgħir iżda mibni fuq blat sod.  Il-kelma Munxar tfisser surrieq li għandu forma ta` H u dan kien jintuża sabiex jaqta l-ħatab għan-nar.  Il-Knisja tal-Paroċċa hija ddedikata lin-Nawfraġju ta` San Pawl u l-festa tiġi ċċelebrata  matul l-aħħar ġimgħa ta` Mejju.  Filwaqt li fix-xhur tax-xitwa l-ħajja fir-raħal tkun waħda kwieta mhux hekk nistgħu ngħidu għax-xhur tas-sajf fejn l-atmosfera tkun ferm iktar differenti u movumentata.

Ix-Xlendi - Tefgħa ta’ ġebla bogħod mill-Knisja tal-Munxar tinsab il-Bajja tax-Xlendi bejn l-irdum fil-Lbiċ ta’ Għawdex.  Peress li x-Xlendi huwa marbut ħafna mal-baħar ma jistax jonqos li wieħed jistenna li l-motto tax-Xlendi jkun ‘Navium Tutela’ li bil-Malti jfisser ‘Protezzjoni lill-Bastimenti’.