Ta' Sannat

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  22 ta' Jannar,1994

phtoo1

L-Ewwel Leġislatujra - Mix-Xellug għall-lemin Anthony Zammit (Aġent Segretarju), Francis Cassar (Sindku), Joseph Buttigieg (Kunsillier), Lawrence Muscat (Kunsillier), Emanuel Tabone (Kunsillier) u Raymon Attard (Kunsillier)


It-Tieni leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 1997

ptho2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għall-lemin Lawrence Muscat (Kunsillier), Rose Anne Buttgieg (Sindku), Lawrence Xiberras (Kunsillier) Francis Cassar (Kunsillier), Joseph Galea (Kunsillier) u Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 1999

pth3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għall-lemin Marija Vella (Kunsillier), Adeodato Bugeja (Kunsillier), Joseph Bajada (Kunsillier), Anthony Mercieca (Sindku), Carmel Camilleri (Kunsillier) u Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

phto4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għall-lemin Carmel Camilleri (Sindku), Joseph Bajada (Kunsillier), Ruben Cassar (Kunsillier), Emanuel Terrible (Kunsillier), Massimo Grima (Viċi Sindku), u Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2006

ptho5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għall-lemin John Michael Mizzi (Kunsillier), Manuel Tabone (Kunsillier), Anthony Mercieca (Viċi Sindku), Joseph Grima (Kunsillier, Carmel Camilleri (Sindku) u Jason Curmi (Assistent Prinċipali)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju, 2009

pho6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug għall-lemin Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv), Manuel Tabone (Kunsillier), Gudas Taddeo k/a Teddy Bajada (Kunsillier), Philip Vella (Sindku), Anthony Mercieca (Viċi Sindku), Joseph Bajada (Kunsillier)Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2013

pho7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-Xellug għall-lemin Arthur Bajada (Segretarju Eżekuttiv), Maria Cassar Sultana (Kunsillier), Frances Galea (Viċi Sindku), Philip Vella (Sindku), Joseph Bajada (Kunsillier) u Margaret Said (Kunsillier)