Ta' Sannat

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ħlasijiet tat-telefon kull nhar ta’ Erbgħa mit-8.30am sal-11.00am.

Servizz ta’ Berġa tas-Saħħa kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn l-10.30am sal-11.00am.

Ġbir ta’ skart goff isir billi wieħed iċempel l-uffiċċju tal-Kunsill Lokali.

Ġbir ta’ skart kuljum bejn is-7.00am u d-9.00am

Ġbir ta’ skart irriċiklat nhar ta’ Tnejn bejn is-7.00am u d-9.00am
Kontenituri apposta għas-separazzjoni ta' l-iskart kuljum fi Triq Xamgħan u Triq Ta’ Bebunaq

Librerija fl-Iskola Primarja Sannat
Triq Sannat, Sannat
Ħinijiet: nhar ta’ Erbgħa 8.30am – 12.30pm
            nhar ta’ Ġimgħa 2.30pm – 5.30pm