San Lawrenz

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju,1994

phto1

L-Ewwel Leġislatura -Mix-xellug ghal-lemin:- Emmanuel Grima (Segretarju), Carmel Attard, Carmel Formosa, Noel Formosa (Noel Formosa), Joseph Sultana, Joseph Micallef.


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni- 14 ta' Marzu, 1998

phto2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug ghal-lemin:- Lucienne Haber (Segretarja), Noel Formosa (Sindku), Anthony Formosa, Minister for Local Councils, Joseph Sultana, Joseph Micallef, Michaelina Mercieca


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2001

phto3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug ghal-lemin:- Noel Formosa (Sindku), Raymond Cauchi, Lawrence Camenzuli, Luigia Grima, Joseph Micallef (Vici Sindku), Lucienne Haber (Segretarja)


Ir-Raba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju, 2004

Ir-Raba Leġislatura - Mix-xellug ghal-lemin:- Joseph Sultana, Michaelina Mercieca, Luigia Grima, Anthony Formosa (Vici Sindku), Noel Formosa (Sindku), Lucienne Haber (Segretarja)


Il-Ħames Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2007

phto5

Il-Ħames Legislatura - Mix-xellug ghal-lemin:- Joseph Sultana, Luigia Grima, Anthony Formosa (Vici Sindku), John Mercieca, Noel Formosa (Sindku), Lucienne Haber (Segretarja)Is-Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2012

phto6

Is-Sitt Legislatura - Mix-xellug ghal-lemin:- Lucienne Haber (Segretarju Ezekuttiv), Michelina Mercieca (Kunsillier), Anthony Cassar (Vici Sindku), Anthony Formosa (Sindku), Giovanni Mercieca (Kunsillier), Rose Vella (Kunsillier).


Seventh  Legislation - Data tal-Elezzjoni – 29 t’April 2015

photo7

From left to right: Joseph Michael Cauchi (Kunsillier), Joseph Azzopardi (Agent Segretarju Eżekuttiv), Carmela Grima (Kunsillier),  Noel Formosa  (Sindku), Franco Buhagiar  (Kunsillier), Anthony Formosa (Vici Sindku).