San Lawrenz

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

ĠBIR TA’ SKART GOFF
Mit-Tnejn sas-Sibt. Il-Kunsill jircievi telefonati mir-residenti u jiehu nota. Kuljum jgħaddi l-lista lil min hu inkarigat mill-ġbir ta’ l-iskart goff.

ĠBIR TA’ SKART
Mis-7:00am ‘l quddiem

ĠBIR TA’ SKART IRRICIKLAT
Kull nhar ta’ Tlieta mis-7:00 ‘l quddiem

KORSIJIET OFFRUTI MILL-KUNSILL
Fil-prezent l-kors tal-Parcmina, keep-fit u tal-kompjuter

LIBRERIJA
L-Erbgħa mill-5:00pm sas-7:00pm
Is-Sibt mid-9:00am sa 12:00pm

Ħlasijiet tal-kera ta’ l-art, u ħlasijiet tal-kera tal-ħwienet