Ir-Rabat (Città Victoria)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 ta'  April 1994

/mediacenter/Images/1_Council%20group%20photo.JPGphoto1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Anthony Zammit (Segretarju Eżekuttiv), Dr Joseph P. Dimech (Viċi Sindku), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Is-Sna. Lina Gauci (Kunsillier), Is-Sur Victor Camilleri (Kunsillier), Is-Sur Paul Galea (Kunsillierr), Is-Sur Victor Galea Pace (Sindku), Is-Sur Patrick Grima (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Paul M. Cassar (Viċi Sindku), Is-Sur George Said (Kunsillier), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Is-Sur Paul Galea (Sindku), Is-Sur Victor Camilleri (Kunsillier), Nut. Enzo Dimech (Kunsillier), Is-Sur Frederick Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Anthony Zammit (Segretarju Eżekuttiv)It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura -  Mix-xellug għal-lemin: Dr Anton Tabone (Kunsillier), Is-Sur Josef Schembri (Viċi Sindku), Is-Sur Paul Cassar (Sindku), Is-Sna. Vivienne Galea Pace (Kunsillier), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Is-Sur Victor Camillieri (Kunsillier), Is-Sur Spiru Formosa (Kunsillier), Is-Sna. Miriam Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Dr Anton Tabone (Kunsillier), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Is-Sna. Vivienne Galea Pace (Sindku), Is-Sur Victor Camilleri (Kunsillier), Dr Samuel Azzopardi (Kunsillier), Is-Sur Josef Schembri (Viċi Sindku), Is-Sur Anton Hili (Kunsillier), Is-Sna. Miriam Attard (Segretarju Eżekuttiv)Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura -  Mix-xellug għal-lemin: Is-Sur Michel Buttigieg (Kunsillier), Is-Sur Marcell Tabone (Kunsillier), Is-Sna. Josephine Cassar (Kunsillier), Is-Sur Josef Camilleri (Kunsillier), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Mr Robert Tabone (Sindku), Mr Anthony Zammit (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sur Victor Galea Pace kien assenti għaċ-Ċerimonja tal-Ħatra, għalhekk ma jidhirx fir-ritratt.


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sna. Miriam Attard (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Michel Buttigieg (Kunsillier), Dr Michael Portelli (Kunsillier), Is-Sur Robert Tabone (Kunsillier), Dr Samuel Azzopardi (Sindku), Is-Sur Marcell Tabone (Viċi Sindku), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Is-Sur Josef Schembri (Kunsillier)

Is-Sur Robert Tabone irreżejna u minflok laħaq is-Sur Carmel Theuma


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2013

/mediacenter/Images/1_Council%20group%20photo.JPG

photo7

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Is-Sna. Miriam Attard (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Anthony Briffa (Kunsillier), Is-Sa Maria Portelli (Kunsillier), Is-Sur Joseph Debrincat (Kunsillier), Dr Samuel Azzopardi (Sindku), Is-Sur Josef Schembri (Viċi Sindku) Is-Sur Michael Buttigieg (Kunsillier) Is-Sur Marcell Tabone (Kunsillier)