Ir-Rabat (Città Victoria)

L-Istorja tal-Lokalita'

Print this page

Victoria huwa l-isem li nghata lill-Belt Mejevali t’Ghawdex fis-sena 1887. Kien f’din l-istess sena li Victoria bdiet tissejjah il-Belt tal-gzira Ghawdxija. Xorta wahda izda, l-kelma Rabat ghadha hafna popolari. Il-Belt Victoria tinkludi c-Cittadella, il-Belt il-qadima kif ukoll ir-Rabat. Rabat tfisser Subborg. L-ewwel darba li niltaqghu maghha hija f’dokument notarili ta’ Andrea de Benjamin tat-12 ta’ Frar 1455 bl-isem ta’ RABBATUM. Il-mottu huwa A magna maxima - Minn kbira sal-oghla.
L-arma tal-Victoria turi tliet gholjiet fi sfond blu, b’faxx lewn id-deheb bl-ittri VR homor, fuq dan kollu naraw il-faccata ta’ swar b’erba’ gardjoli u bieb li jiffurmaw kuruna