Ir-Rabat (Città Victoria)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta' Skart Goff

Kuljum wara t-3.30pm– iċemplu fl-uffiċċju tal-Kunsill

Ġbir ta' Skart Domestiku

Kuljum wara l-4.30pm

Ġbir ta' Skart Riċiklabbli

It-Tnejn fis-1.00pm

Librerija

Librerija Pubblika fi Triq Vajringa, u l-Gozo Lending Library fi Pjazza San Franġisk huma tal-Gvern u l-Gozo Cathedral Library f’ Qasam San Ġorġ hi tal-Katidral t’Għawdex.

Servizzi oħra

Fl-uffiċċju tal-Kunsill jiġu aċċettati wkoll pagamenti ta’ liċenzji tal-kummerċ, kirjiet ta' propjeta' tal-Gvern u ċitazzjonijiet tal-gwardjani lokali u tal-pulizija.