Ir-Rabat (Città Victoria)

Knejjes

Print this page

Knisja Katidrali

Bażilika ta’ San Ġorġ

Knisja ta’ Savina

Knisja ta’ San Ġakbu

Kappella ta’ l-Oratorju Don Bosco

Knisja u Kunvent ta’ San Wistin

Kappella tal-Lunzjata

Dar Manresa

Kappella Rgħaj it-Tajjeb

Kappella ta’ San Ġużepp (fiċ-Ċittadella)

Knisja ta’ Pompei

Knisja u Kunvent ta’ San Franġisk

Kappella tas-Sorijiet Franġiskani

Knisja u Kunvent tal-Kapuċċini

 Ċentru ta’ Kana

Kappella ta’ Santa Martha