Il-Qala

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju, 1994

photo

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Lucienne Haber (Segretarju Ezekuttiv), Anthony Scerri (Kunsillier), Angela Portelli (Kunsillier), Francis Grima (Kunsillier & Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier & Sindku), Louis Vincent Buttigieg (Kunsillier & Sindku)

Francis Grima, Paul Buttigieg u Louis Vincent Buttigieg kollha ħadmu bħala Sindki f'din il-leġislatura


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu, 1998

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Marcia Rapa (Segretarju Ezekuttiv), Kevin Sciberras (Kunsillier & Viċi Sindku), Paul Buttigieg (Sindku), Victor Grech (Kunsillier)

Il-persuna li hemm fin-nofs huwa il-Ministru Tal-Gvern Lokali li kien f'dak iz-zmien.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2001

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Victor Grech (Viċi Sindku), Angela Portelli (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Ivan Falzon (Kunsillier), Anthony Camilleri (Kunsillier)


Ir-Raba' Legislation - Date of Election - 12 ta' Ġunju, 2006

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Ivan Falzon (Kunsillier), Lorne Cremona (Kunsillier), Victor Grech (Viċi Sindku), Anthony Camilleri (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Marcia Borg (Segretarju Ezekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2007

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Anthony Camilleri (Kunsillier), Victor Grech (Kunsillier), Dr Raymond C. Xerri (Viċi Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Sindku), Marcia Borg (Segretarju Ezekuttiv)


Is-Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo6

Il-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Marcia Borg (Segretarja Ezekuttiva), Jesmond Borg (Kunsillier), Clint Camilleri (Sindku), Paul Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Vici Sindku), Victor Grech (Kunsillier)


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April, 2015

photo7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-xellug għall-lemin - Paul Buttigieg (Kunsillier), Marcia Borg (Segretarja Eżekuttiva), Jesmond Borg (Kunsillier), Clint Camilleri (Sindku), Karl Buttigieg (Kunsillier), Paul Buttigieg (Viċi Sindku)