Il-Qala

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Berġa:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa bejn 10:00am u 10:30am

Ġbir ta' Skart Goff :

Detalji tal-persuni li jirrekjedu dan is-servizz jittieħdu u jingħataw permezz ta' fax lill-Public Cleansing Section.   Imbagħad dawn ta' l-aħħar jikkuntajaw lill-persuna permezz tat-telefon meta ser jiġbru l-oġġett.

Ġbir ta' Skart domestiku:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 2.00p.m. – 4.00p.m.
Is-Sibt:12.00p.m. – 2.00p.m.


Ġbir ta' Skart Riċiklabbli:

Kull nhar ta' Tnejn bejn is-7.00a.m. u t-8.00a.m.


Korsijiet offruti mill-Kunsill :
Korsijiet varji jiġu organizzati minn żmien għal żmien li jinkludu ganutell, interior design, tisjir, ħjata u korsijiet tal-komputer.


Librerija:

Sajf:
It-Tnejn, L-Erbgħa, l-Ħamis, il-Ġimgħa, u s-Sibt
9.00a.m. – 11.00a.m.

Xitwa:
It-Tnejn: 1.00p.m. – 3.00p.m.
L-Erbgħa: 2.30p.m. – 4.30p.m.

Il-Ħamis: 1:00p.m - 3:00p.m.
Il-Ġimgħa: 1.00p.m. – 3.00p.m.

Is-Sibt: 10.00a.m. – 12.00p.m.

Sevizzi oħra:

Pagament ta' kontravvenzjonijiet

Ħlasijiet ta' kera ta' postijiet tal-Gvern

Ħlasijiet ta' permessi

Ħlasijiet ta' liċenzji kummerċjali

Servizzi ta' Ċentru ta' matul il-Jum għall-Anzjani