Ix-Xgħajra

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 ta' April 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin:  Is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Victor Abela (Kunsillier), Is-Sur Francesco Saverio Minuti (Sindku), Is-Sra Maria Meilak (Kunsillier), Is-Sur Anton Meilak (Kunsillier), Is-Sur Louis Lagana' (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Anton Meilak (Sindku), Is-Sur Louis Lagana' (Kunsillier), Is-Sra Maria Meilak (Kunsillier), Is-Sur Raymond Attard (Viċi Sindku), Is-Sur Francesco Saverio Minuti (Kunsillier), Is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Raymond Attard (Viċi Sindku), Is-Sur Louis Lagana' (Kunsillier), Is-Sur Anthony Valvo (Sindku), Is-Sur Anthony Vella (Kunsillier), Is-Sur Anton Meilak (Kunsillier), Is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sra Deborah Refalo (Kunsillier), Is-Sur Raymond Attard (Viċi Sindku), Is-Sra Antonia Buttigieg (Kunsillier), Is-Sur Mario Buhagiar (Kunsillier), Is-Sur Anthony Valvo (Sindku), Is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Angelico Pulis (Kunsillier), Is-Sur Joseph Azzopardi (Viċi Sindku), Is-Sra Deborah Refalo (Kunsillier), Is-Sur Mario Buhagiar (Kunsillier), Is-Sur Anthony Valvo (Sindku), Is-Sra Josette Camilleri (Deputat Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo5

Is-Sitt Leġislatura  - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Joseph Azzopardi (Viċi Sindku), Is-Sra Marie Claire Depasquale (Kunsillier), Is-Sur Anthony Valvo (Sindku), Is-Sra Antonia Buttigieg (Kunsillier), Is-Sur Carmelo Camilleri (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2013

photo7

Seba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin : Ranier Busuttil (Segretarju Eżekuttiv), Antonia Buttigieg (Kunsillier), Neil Attard (Vici Sindku),  Anthony Valvo (Sindku), Doris Borg  (Kunsillier), Joseph Azzopardi (Kunsillier) ma kienx prezenti ghac-ceremonja.

Photo Gallery