Ir-Rabat

Ġemellaġġi

Print this page

Il-Kunsill huwa ġemellat ma Tarquinia, Italia u l-ftehim ġie ffirmat fis-17 ta' Marzu 2002

Iz-zona ta’ Tarquina tkopri 28,000 ettari ta’ art u tinfirex fuq medda mit-Toscana sal-pajjiz ta’ Viterbo lejn il-kosta Tirrena kollha. Il-lokazzjoni geografika taghha ta’ 90km biss il-boghod minn Ruma, tpoggi lil Tarquinia f’pozizzjoni centrali bejn in-nofsinhar u t-tramuntana ta’ l-Italja,. Id-distanza qasira li hemm mill-Port ta’ Civittavecchia u mill-Ajruport ta’ Fiumicino, ghal Tarquinia jaghmilha facilment accessibli mill-ibliet kollha kbar ewropej.

Tarquinia – il-belt Etruska, Medjevali u ta’ Rinaxximent Nejoklassiku ta’ l-Arti, imdawwra bil-hitan difensivi majestuzi u b’ torrijiet kwadri. Kull triq li hemm fic-centru storiku toffri xi haga specjali, il-pjazzez medjevali, it-torrijiet gholja li wiehed isib fit-toroq fejn l-anqas tistennihom, il-knejjes u l-kampnari Rumani – simbolu tad-difiza fisika u spiritwali tal-poplu, u fl-ahhar u mhux l-inqas il-gonna sbieh li wiehed isib…..oazi ta’ paci.

F’din il-belt inkontaminata ta’ Maremma misterjuza u intriganti, wiehed isib il-bilanc perfett.