Ir-Rabat

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta' Skart Goff

It-Tlieta bejn it-8.00a.m. u nofs in-nhar - Affarijiet ta' injam, plastic, sufanijiet, tapiti u imbarazz

L-Erbgħa bejn it-8.00a.m. u nofs in-nhar - Televisions, computers, saqqijiet u fannijiet

Il-Ħamis bejn it-8.00a.m. u nofs in-nhar - Affarijiet ta' metal u appliances

Ġbir ta' Skart  Domestiku mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra t-Tlieta) mis-7.00 ta' filgħodu l'quddiem
Is-Sibt  mis-7.00 ta' filgħodu l'quddiem

Ġbir ta' Skart ta' l-iSkips skont l-iskeda.

Ġbir ta' Skart Riċiklat  Nhar ta' Tlieta mis-7.30a.m l'quddiem

Korsijiet

Kors tal-Komputer

Korsijiet għall-Adulti:
Ingliż u Malti

Librerija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 sal-5.00 (Magħluqa bejn  12.30 u 13.30)

Servizzi Oħra

Ħlas ta' Kontravvenzjonijiet
Ħlas ta' Kera tal-artijiet (Government Property Division)
Ħruġ ta' permessi biex jingħalqu toroq u xogħolijiet ta' kostruzzjoni
Ħruġ ta' permessi għall-attivitajiet fil-beraħ
Attivitajiet ta' kull xahar u ħruġ għall-anzjani