Paola

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19-02-94

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Silvio Parnis (Sindku), Dr.Ivan Sammut (Vici-Sindku), Is-Sur Ray Axisa, Is-Sur Ino Bonello, Is-Sur Joe Galea, Is-Sinjorina Rita Delezio, Is-Sinjura Carmen Vella, Is-Sur Alfred Armeni (Segretarju)


It-Tieni Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 14-03-98

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Alfred Chetcuti, Is-Sinjura Carmen Vella, Is-Sinjorina Rita Delezio, Is-Sur Silvio Parnis, Il-Ministru Alfred Portelli, Is-Sur Alfred Portelli, Is-Sur Stefan Zahra, Is-Sur Alfred Borg, Is-Sinjura Rose Piccinino (Segretarja)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10-03-01

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Kevin Borg (Segretarju), Is-Sur Bernard Sean Lynch, Is-Sur George Bonnici, Is-Sur Alfred Borg, Is-Sur Joseph Zahra (Vici-Sindku), Is-Sur Laurence Azzopardi, Dr.Duncan Borg Myatt, Is-Sur Raymond Attard (Sindku)


Ir-Raba’ Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12-06-04

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Clint Tanti, Is-Sur Laurence Azzopardi, Is-Sur Bernard Sean Lynch, Is-Sur Anthony Brincat, Dr.Duncan Borg Myatt, Is-Sur Stefan Zahra (Vici-Sindku), Is-Sur Raymond Attard (Sindku), Is-Sur Kevin Borg (Segretarju).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10-03-07

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sinjorina Helena Ebejer, Is-Sur Nicholas Seychell, Is-Sur Bernard Sean Lynch, Is-Sur Renald Dalli, Is-Sur Alfred Borg (Vici-Sindku), Is-Sur Dominic Grima (Sindku), Dr.Duncan Borg Myatt, Is-Sur Kevin Borg (Segretarju).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10-03-12

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Kevin Borg (Segretarju), Is-Sur Tyrone Muscat, Is-Sur Steven Axisa, Il-Perit Roderick Spiteri (Sindku), Is-Sinjorina Rita Delezio, Is-Sur Bernard Sean Lynch, Mhux fir-ritratt: Is-Sur Dominic Grima (Vici Sindku), Ing. Ray Attard.

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11-04-15

photo6

Is-Seba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Kurt Scerri ( Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Dominic Grima (Sindku), Is-Sur Steven Axisa (Viċi-Sindku), Il-Perit Roderick Spiteri, Is-Sur Nicholas Seychell, Is-Sur Bernard Sean Lynch, Is-Sur Tyrone Muscat, Is-Sur Ivan Bartolo.