Is-Swieqi

Ritratti K.A

Print this page

  Madliena Kumitat Amministrattiv

   L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 27 ta' Marżu, 2010

Madliena Administrative Committee
L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Hugh Zammit (Segretarju Eżekuttiv), Anna Paris (Membru), Mary Anne Abela (Viċi Chairperson), Frank Salt (Chairperson), Alex Chetcuti (Membru) u Wallace Farrugia (Membru)