Is-Swieqi

Minuti K.A

Print this page

Kumitat Amministrattiv Madliena

Minuti tal-Laqgħat

2017

Seduta Nru 28. li saret nhar l-14 ta' Gunju 2017

Seduta Nru. 27 li saret nhar l-10 ta' Mejju 2017

Seduta Nru. 26 li saret nhar it-Tnejn 13 ta' Frar 2017

Seduta Nru. 25 li saret nhar l-Erbgha 18 ta' Jannar 2017

2016

Seduta Nru. 24 li saret nhar l-Erbgha 23 ta' Novembru 2016

Seduta Nru.23 li saret nhar l-Erbgha 19 ta' Ottuibru 2016

Seduta Nru. 22 li saret nhar l-Erbgha 28 ta' Settembru 2016

Seduta Nru. 21 li saret nhar l-Erbgha 10 ta' Awwissu 2016

Seduta Nru. 20 li saret nhar l-Erbgha 13 ta' Lulju 2016

Seduta Nru. 19 li saret nhar l-Erbgha 1 ta' Gunju 2016

Seduta Nru. 18 li saret nhar l-Erbgha 4 ta'Mejju 2016

Seduta Nru. 17 li saret nhar l-Erbgha 17 ta' Frar 2016

Seduta Nru.16 li saret nhar l-Erbgha 6 ta' Jannar 2016

2015

Seduta Nru. 15 li saret nhar l-Erbgha 2 ta' Dicembru 2015

Seduta Nru. 14 li saret nhar l-Erbgha 14 ta' Ottubru 2015

Seduta Nru. 13 li saret nhar l-Erbgha 2 ta' Settembru 2015

Seduta Nru. 12 li saret nhar l-Erbgha 5 ta' Awwissu 2015

Seduta Nru. 11 li saret nhar l-Erbgha 24 ta' Gunju 2015

Seduta Nru.10 li saret nhar l-Erbgha 8 ta' April 2015

Seduta Nru. 9 li saret nhar l-Erbgha 8 ta' April 2015

Seduta Nru. 8 li saret nhar l-Erbgha 14 ta' Jannar 2015

2014

Seduta Nru. 7 li saret nhar l-Erbgha 10 ta' Dicembru 2014

Seduta Nru.6 li saret nhar l-Erbgha 19 ta' Novembru 2014

Seduta Nru 5 li saret nhar l-Erbgha 12 ta' Novembru 2014

Seduta Nru. 4 li saret nhar l-Erbgha 8 ta' Ottubru 2014

Seduta Nru.3 li saret nhar il-Gimgha 12 ta' Settembru 2014

Seduta Nru.2 li saret nhar l-Erbgha 6 ta' Awwissu 2014

Seduta Nru. 1 li saret nhar l-Erbgha 9 ta'Lulju 2014

__________________________________________________________________________________________________________

2014

Seduta Nru.40 li saret nhar it-Tlieta 13 ta' Mejju 2014

Seduta Nru.39 li saret nhar il-Hamis 3 ta' April 2014

Seduta Nru. 38 giet ikkancellata minhabba nuqqas ta' quroum ghaldaqstat il-Minuti tas-Seduta Nru.37 se jigu approvati fis-Seduta Nru. 39. 

Seduta Nru.36 li saret nhar il-Hamis 13 ta' Frar 2014 

2013

Seduta Nru.35 li saret nhar il-Hamis 5 ta' Dicembru 2013 

Seduta Nru.34 giet ikkancellata minhabba nuqqas ta' quroum

Seduta Nru. 33

Seduta Nru.32 giet ikkancellata minnhaba nuqqas ta' quroum

Seduta Nru.31 

Seduta Nru 30 li saret nhar il- 25 ta' April 2013 

Seduta Nru 29 li saret nhar il-Hamis 7 ta' Marzu 2013

Seduta Nru. 28 li saret nhar il-Hamis 24 ta' Jannar 2013

2012

Seduta Nru 27 li saret nhar il-Hamis 20 ta' Dicembru 2012

Seduta Nru 26 li saret nhar il-Hamis 22 ta' Novembru 2012

Seduta Nru 25 li saret nhar il-Hamis 18 ta' Ottubru 2012

Seduta Nru 24 li saret nhar il-Hamis 30 ta' Awwissu 2012

Seduta Nru 23 li saret nhar l-Erbgha 18 ta' Lulju 2012

Seduta Nru 22 li saret l-Erbgha 6 ta' Gunju 2012

Seduta Nru 21 li saret nhar il-Hamis 3 ta' Mejju 2012

Seduta Nru 19 li saret nhar it-22 ta' Frar 2012 

Seduta Nru 18 li saret nhar it-12 ta' Jannar 2012

2011

Seduta Numru 17 li saret nhar is- 6 ta' Dicembru 2011

Seduta Numru 16 li saret nhar l-20 ta' Ottubru 2011

Seduta Numru 15 li saret nhat l-14 ta' Settembru 2011

Seduta Numru 14 li saret nhar it-18 ta' Awissu 2011

Seduta Numru 13 li saret nhar is-7 ta' Lulju 2011

Seduta Numru 12 li saret nar it-8 ta' Gunju 2011

Seduta Numru 11 li saret nhar it - 8 ta' Ġunju 2011

Seduta Numru 10 li saret nhar it-7 ta' April 2011

Seduta Numru 9 li saret nhar is-8 ta' Marzu 2011

Seduta Numru 8 li saret nhar it- 8 ta' Frar 2011

Seduta Numru 7 li saret nhar it-10 ta' Jannar 2011

2010

Seduta Numru 6 li saret nhar id-9 ta' Diċembru, 2011

Seduta Numru 5 li saret nhar il-4 ta' Novembru, 2011

Seduta Numru 4

Seduta Numru 3 li saret nhar it-2 ta' Settembru 2010

Seduta Numru 2 li saret nhar id-29 ta' Lulju, 2010

Seduta Numru 1 li saret nhar il-13 ta' Lulju, 2010

2010

Seduta Numru 6 li saret nhar id-9 ta' Dicembru 2010