Is-Swieqi

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislature - Data tal-Elezzjoni -  14 ta' Mejju, 1994

1994

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin -  Joe Bonello -(Kunsillier), Paul Abela (Kunsillier), Marisa Vella Fonde' (Kunsillier), Arnold Cassola (Kunsillier), Antoinette Naudi (Sindku), Joe Aquilina - (Kunsillier), Paul Fenech (Kunsillier), Louis Joseph Cristiano (Segretarju Ezekuttiv)


It -Tieni Legistratura Data ta' l-Elezzjoni - 1 ta' April, 1998

phto1

It-Tieni Legislatura - Mix-xellug għal-lemin -Carmen Said (Kunsillier), Bernard Manduca (Kunsillier), Mary Grech ,(Kunsillier),  Gregory Brincat , (Kunsillier),  Ministru Lawrence Gatt, Onorevoli Dolores Cristina (Sindku), Paul Abela (Viċi Sindku), Paul Fenech (Kunsillier), Hugh Zammit (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tielet Leġistratura - Data ta' l-Elezzjoni -1 ta' April, 2001

phto2

It-Tielet Leġistratura - Mix-xellug għal-lemin - Hugh Zammit (Segretarju Eżekuttiv), Paul Abela (Sindku), Carmen Said (Viċi Sindku), Antoinette Naudi (Kunsillier), Bernard Manduca (Kunsillier), Doris Matrenza (Kunsillier), Joseph Bonello (Kunsillier), Gregory Brincat (Kunsillier).


Ir-Raba' Leġistratura - Data ta' l-Elezzjoni - 1 ta' Lulju, 2004 

phto3

Ir-Raba' Leġistratura - Mix-xellug għal-lemin - Tony Barbaro Sant (Viċi Sindku), Benji Psaila (Kunsillier), Sandra Hyzler (Kunsillier), Alfred Curmi  (Sindku), Kurt Vella Fonde’,(Kunsillier), Mario Fava (Kunsillier), Carmen Said (Kunsillier), Hugh Zammit (Segretarju Eżekuttiv)


Il- Hames Leġistratura - Data ta' l-Elezzjoni - 1 ta' April, 2007

phto4

Il-Hames Leġistratura - Mix-xellug għal-lemin - Paul Fenech(Kunsillier), Gordon Shephard (Kunsillier), Rene’ Rossignaud (Kunsillier), Mario Fava (Kunsillier), Alfred Curmi (Kunsillier), Gregory Brincat (Viċi Sindku), Carmen Said (Sindku) Hugh Zammit (Segretarju Ezekuttiv)

Is-Sitt  Legislattura - Data ta' l-Elezzjoni - 8ta' Marzu 2013

photo6

Mix-Xellug ghal-lemin: Hugh Zammit (Segretarju Ezekuttiv), Alfred Curmi (Kunsillier), Alex Chetcuti (Kunsillier),  Rene Rossignaud  (Kunsillier), Mario Fava  (Kunsillier), Noel Muscat (Sindku), Justin Fenech (Vici Sindku), Mary Anne Abela (Kunsillier), Paul Fenech (Kunsillier), Carmen Said (Kunsillier)

Sebgha  Legislattura - Date ta’ l-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2015

photo7

From left to right: Hugh Zammit (Segretarju Ezekuttiv), Noel Muscat (Sindku), Justin Fenech (Vici Sindku),  Mario Fava  (Kunsillier), Tereza Valentino  (Kunsillier), Mary Anne Abela (Kunsillier), Paul Fenech (Kunsillier), Mauor Miceli (Kunsillier), Alex Chetcuti(Kunsillier), Alfred Curmi (Kunsillier)