Is-Swieqi

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta’ skart goff


L-Erbgha u Sibt dejjem bl-appuntament 

Ġbir ta’ skart


It-Tnejn - borza ta' l-iskart organiku u borza sewda ta' l-iskart domestiku 

It- Tlieta - borza sewda ta' l-iskart riciklat 

L-Erbgha - borza ta l-iskart organiku 

Il-Hamis - borza sewda ta' l-iskart domestiku 

Il-Gimgha - borza ta' l-iskart organiku u l-borza ta' l-iskart riciklat 

Ġbir ta’ skart irriċiklat
It-Tlieta u l-Gimgha 

Korsijiet offruti mill-kunsill

Librerija

Id-Data Ufficcjali tal-ftuh 15 ta' April 2009.

Hinijiet tal-ftuh mit-Tnejn sal-Gimgha bejn 08:00 - 13:00 / Is-Sibt bejn 08:00 -11.00am 

Servizzi Ohra 
Payment of Contraventions ( 08.00 sa nofs in-nhar) 
Landrent  (08:00 sa nofs in-nhar) 
Permits (08:00 sa nofs in-nhar) 
Warden Service (08:00 sa nofs in-nhar) 
Wi-Fi Service,
Applikazzjonijiet ta' Passports

Formoli: Dawl u Ilma, EHIC, ETC, Elderly Services, Blue Badge Holder, Disable Parking 

Dawk elegibli jistghu jigbru l-vocuhers tal-Gluten Free.