Is-Swieqi

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ħlas tal-elettriku u l-ilma
Le

Ħlasijiet tat-telefon
Le

Servizz ta’ berġa
Le

Ġbir ta’ skart goff


L-Erbgha u Sibt dejjem bl-appuntament 

Ġbir ta’ skart


It-Tnejn - borza ta' l-iskart organiku u borza sewda ta' l-iskart domestiku 

It- Tlieta - borza sewda ta' l-iskart domestiku

L-Erbgha - borza ta l-iskart organiku 

Il-Hamis - borza ta' l-iskart riciklat u l-borza sewda ta' l-iskart domestiku 

Il-Gimgha - borza ta' l-iskart organiku 

Ġbir ta’ skart irriċiklat
Il-Hamis 

Korsijiet offruti mill-kunsill
Lezzjonijijet tal-Kompjuters

Librerija

Id-Data Ufficcjali tal-ftuh 15 ta' April 2009.

Servizzi Ohra 
Payment of Contraventions
Landrent
Permits
Warden Service,
Wi-Fi Service,
Applikazzjonijiet ta' Passports, Twelid, Mwiet u Zwieg

Formoli: Dawl u Ilma, EHIC, ETC, Elderly Services