San Ġwann

Membri tal-Kumitat

Print this page

Kappara - Kumitat Amministrattiv - It-Tieni Legislatura

Chairperson:

Mr Stefan Bonello Ghio
Vici Chairperson: Dr Frank Bartolo
Membri: Mr Robert Vella Bonnici
Mr Simon Ellul Sullivan
Mr Alfred Mangion

MediaCenter/Images/1_Kumitat%20Kappara.JPG

Kappara- Kumitat Amministrattiv

Chairperson: Dr Frank Bartolo
Viċi Chairperson: Mr Alfred Mangion
Membri:

Ms Janet Barthet

 

Mr Robert Vella Bonnici
 

Mr Salvator Mousu

Kappara Membri

Mix-xellug għal-lemin: Adrian Mifsud (Segretarju Eżekuttiv), Janet Barthet (Membru), Dr Frank Bartolo (Chairperson), Robert Vella Bonnici (Membru), Peter Calleja (Viċi Chairperson), Alfred Mangion (Membru)