San Ġwann

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni 16 t'April, 1994

photo1

Mix-xellug għal-lemin: George Bonello (Segretarju Eżekuttiv), Emanuel k/a Wally Farrugia (Kunsillier), Tony C. Cutajar (Sindku 1997), Charles Burlo` (Kunsillier), Violet Bajada (Kunsilliera), Victor Xuereb (Kunsillier), Paula Psaila Soler (Viċi Sindku), Antoine Cesareo (Sindku 1994 - 1996, irreżenja 1996), Anthony Mifsud (Kunsillier), Ronald Burgess (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 1997

photo2

Mix-xelluq għal-lemin: Marisa Pisani (Segretarju Eżekuttiv), Etienne Bonello DuPuis (Kunsillier), Tony C. Cutajar (Kunsillier), Louis Borg (Viċi Sindku), Antoine Cesareo (Kunsillier), Victor Xuereb (Kunsillier), Violet Bajada (Kunsillier), Helen Fenech (Sindku), Joseph Mary Gauci (Kunsillier), Ronald Burgess (Kunsillier).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  11 ta' Marzu, 2000

photo3

Mix-xellug għal-lemin: Julian Spiteri (Kunsillier), Helen Fenech (Sindku), Rene` Savona Ventura (Kunsillier), Victor Xuereb (Kunsillier), Kurt Guillaumier (Kunsillier), Emanuel k/a Wally Farrugia (Kunsillier), Violet Bajada (Kunsillier), Tony C. Cutajar (Viċi Sindku), Etienne Bonello DuPuis (Kunsillier), Marisa Pisani (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu, 2003

photo4

Mix-xellug għal-lemin: Josef Grech (Segretarju Eżekuttiv), Kurt Guillaumier (Sindku), Emanuel k/a Wally Farrugia (Kunsillier), Etienne Bonello DuPuis (Viċi Sindku), Marica Bayliss (Kunsillier), Joseph Borg (Kunsillier), Dominic Cassar (Kunsillier), Anthony Mifsud Bonnici (Kunsillier), Victor Xuereb (Kunsillier), George k/a Neville Mallia (Kunsillier).


Il-Ħames Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni -  11 ta' Marzu, 2006

photo5

Mix-xellug għal-lemin: George k/a Neville Mallia (Kunsillier), Marica Bayliss (Kunsillier), Simon Saliba (Kunsillier), Violet Bajada (Kunsillier), Rene` Savona Ventura (Viċi Sindku 2006-2008, Sindku 2008), Keith Grima (Viċi Sindku 2008), Etienne Bonello DuPuis (Kunsillier), Joseph Bog (Sindku 2006 - 2008, irreżenja 2008), Kurt Guillaumier (Kunsillier), Josef Grech (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju, 2009

photo6

Mix-xellug għal-lemin: Adrian Mifsud (Segretarju Eżekuttiv), David Dalli (Kunsillier), Etienne Bonello DuPuis (Viċi Sindku), Joseph Agius (Sindku), Anthony Mifsud Bonnici (Kunsillier), Rita Saliba (Kunsillier), Violet Bajada (Kunsillier), Joan Farrugia (Kunsillier), Marica Bayliss (Kunsillier), George k/a Neville Mallia (Kunsillier)


Is-Seba’  Leġislatura – Data tal-Elezzjoni - 8 ta’ Marzu 2013

photo7

Mix-xellug għal-lemin: Kurt Guillaumier (Segretarju Eżekuttiv), Mikhail Micallef (Kunsillier), Joan Farrugia (Kunsillier),  Malcolm Abdilla  (Kunsillier), Rita Saliba  (Kunsillier), Etienne Bonello DuPuis (Sindku), Marica Bayliss (Viċi Sindku), Dominic Cassar (Kunsillier), Trevor Fenech (Kunsillier), Neville Mallia (Kunsillier)