Ħal Safi

Avviżi

Print this page

LAQGĦA TAL-LOKALITA’
Skond l-artikolu 70 ta’ l-Att dwar il-Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993) se ssir Laqgħa Pubblika Annwali nhar il-Ħamis, 18 ta’ Frar, 2010, fis-Sala tal-Kunsill ta’ Ħal Safi, fis-6.30pm.

Ir-residenti li isimhom jidher fl-aħħar ħarga tar-Registru Elettorali huma mistiedna jipparteċipaw u jgħaddu l-ilmenti u s-suġġerimenti tagħhom biex jiġu riflessi fl-Estimi Ġenerali ta’ l-2010 li qed jitħejjew.

Ftuh ta' Offerta - Misrah San Guzepp (embellishment) 19.11.09