Ħal Safi

Minuti

Print this page

2017

Skeda numru 10 tal-5 ta' Settembru 2017- Skeda ta' pagamenti 10

Seduta numru 9 tal-10 t'Awwissu 2017 - Skeda ta' pagamenti 9

Seduta numru 8 tal-11 ta' Lulju 2017 - Skeda ta' pagamenti 8

Seduta numru 7 tat-13 ta' Gunju 2017 - Skeda ta' pagamenti 7

Seduta numru 6 tal-10 ta' Mejju 2017 - Skeda ta' pagamenti 6

Seduta numru 5 tas-26 t'April 2017 - Skeda ta' pagamenti 5

Seduta numru 4 tat-12 t'April 2017 - Skeda ta' pagamenti 4

Seduta numru 3 tal-15 ta' Marzu 2017 - Skeda ta' pagamenti 3

Seduta numru 2 tal-15 ta' Frar 2017 - Ittra ta' apologija - Skeda ta' pagamenti 2

Seduta numru 1 tal-25 ta' Jannar 2017 - Skeda ta' pagamenti 1

2016

Seduta numru 12 tal-21 ta' Dicembru 2016 - Skeda ta' pagamenti 12

Seduta numru 11 tat-23 ta' Novembru - Skeda ta' pagamenti 11

Seduta numru 10 tal-24 t'Ottubru 2016  - Skeda ta' pagamenti 10

Seduta numru 9 tat-22 ta' Settembru 2016 - Skeda ta' pagamenti 9

Seduta numru 8 tas-17 t'Awwissu 2016 Skeda ta' pagamenti 8

Seduta numru 7 tal-13 ta' Lulju 2016 - Skeda ta' pagamenti 7

Seduta numru 6 tat-13 ta' Gunju 2016 - Skeda ta' pagamenti 6

Seduta numru 5 tal-10 ta' Mejju 2016 - Skeda ta' pagamenti 5

Seduta numru 4 tad-19 t'April 2016 - Skeda ta' pagamenti 4

Seduta numru 3 tal-15 ta' Marzu 2016 - Skeda ta' pagamenti 3

Seduta numru 2 tas-16 ta' Frar 2016 - Skeda ta' pagamenti 2

Seduta numru 1 tal-14 ta' Jannar 2016 - Skeda ta' pagamenti 1

2015

Seduta numru 13 tal-10 ta' Dicembru 2015 - Skeda ta' pagamenti 13

Seduta numru 12 ta' Novembru 2015- Skeda ta' pagamenti 12

Seduta numru 11 tat-12 ta' Novembru 2015 - Skeda ta' pagamenti 11

Seduta numru 10 tal-15 t'Ottubru 2015 - Skeda ta' pagamenti 10

Seduta numru 9 tal-15 ta' Settembru 2015 - Skeda ta' pagamenti 9

Seduta numru 8 tat-18 t'Awissu 2015 - Skeda ta' pagamenti 8

Seduta numru 7 tal-14 ta' Lulju 2015 - Skeda ta' pagamenti 7

Seduta numru 6 tal-15 ta' Gunju 2015 - Skeda ta' pagamenti 6

Seduta numru 5 tal-21 ta' Mejju 2015 - Skeda ta' pagamenti 5

Skeda ta' pagamenti 4a

Seduta numru 4 tas-6 t'April - Skeda ta' pagamenti 4

Seduta numru 3 tad-9 ta' Marzu - Skeda ta' pagamenti 3

Seduta numru 2 tal-24 ta' Frar - Skeda ta' pagamenti 2

Seduta numru 1 tat-29 ta' Jannar - Skeda ta' pagamenti 1

2014

Seduta numru 1 tat-22 ta' Jannar -    Skeda ta' pagamenti 1

Seduta numru 2 tat-12 ta' Frar 2014 - Skeda ta' pagamenti 2

Seduta numru 3 tat-28 ta' Frar 2014 - Skeda ta' pagamenti 3

Seduta numru 4 tat-12 ta' Marzu 2014 - Skeda ta' pagamenti 4

Seduta numru 5 tat-2 t'April 2014 - Skeda ta' pagamenti 5

Seduta numru 6 tat-23 t'April 2014 -Skeda ta' pagamenti 6

Seduta numru 7 tas-7 ta' Mejju  - Skeda ta' pagamernt 7

Seduta numru 8 tal-21 ta' Mejju 2014 Skeda ta' pagamenti 8

Seduta numru 9 tat- 13 ta' Gunju 2014 - Skeda ta' pagament 9

Seduta numru 10 tal-11 ta' Lulju 2014 - Skeda ta' pagament 10

Seduta numru 11 tal-25 ta' Lulju 2014 - Skeda ta' pagamenti 11

Seduta numru 12 tat-13 ta' Awwissu 2014 - Skeda ta' pagamenti 12

Seduta numru 13 tas-17 ta' Settembru 2014 - Skeda ta' pagamenti 13

Seduta numru 14 tat-8 t'Ottubru 2014 - Skeda ta' pagament 14

Seduta numru 15 tat-22 t'Ottubru 2014Skeda ta' pagament 15

Seduta numru 17 tal-5 ta' Dicembru 2014

Seduta numru 18 tat-31 ta' Dicembru 2014

2013

Seduta numru 20 tas-27 ta' Dicembru 2013 -

Seduta numru 19 tal-11 ta' Dicembru 2013 -

Seduta numru 18 tal-21 ta' Novembru 2013 -Skeda ta' pagamenti 18

Seduta numru 17 tas-6 ta' Novembru 2013 - Skeda ta' pagamenti 17

Seduta numru 16 tas-16 t'Ottubru 2013 - Skeda ta' pagamenti 16

Seduta numru 15 tal-4 t'Ottubru 2013 - Skeda ta' pagamenti 15

Seduta numru 14 tas-16 ta' Settembru 2013 - Skeda ta' pagamenti 14

Seduta numru 13 tat-23 t'Awwissu 2013 - Skeda ta' pagament 13

Seduta numru 12 tal-5 t'Awwissu 2013  - Skeda ta' pagamenti 12

Seduta numru 11 tad-19 ta' Lulju 2013 - Skeda ta' pagamenti 11

Seduta numru 10 tas-26 ta' Gunju 2013 - Skeda ta' pagamenti 10

Seduta numru 9 ta' l-4 ta' Gunju 2013 -Skeda ta' pagamenti 9

Seduta numru 8 tat-8 ta' Mejju 2013 - Skeda ta' pagament 8

Seduta numru 7 tal-24 ta' April 2013 - Skeda ta' pagamenti 7

Seduta numru 6 tal-10 t'April 2013 - Skeda ta' pagamenti 6

Seduta numru 5 tal-20 ta' Marzu 2013 - Skeda ta' pagamenti 5

Seduta numru 4 tas-27 ta' Frar 2013 - Skeda ta' pagamenti 4

Seduta numru 3 tal-11 ta' Frar 2013 - Skeda ta' Pagamenti 3

Seduta nurmru 2 tat-22 ta' Jannar 2013 - Skeda ta' Pagamenti 2

Seduta numru 1 tad-9 ta' Jannar 2013 - Skeda ta' Pagamenti 1

2012

Seduta numru 1 tat-18 ta' Jannar 2012  -  Skeda ta' pagamenti 1

Seduta numru 2 tat-8 ta' Frar 2012 - Skeda ta' pagamenti 2

Seduta numru 3 tas-27 ta' Frar 2012 - Skeda ta' pagamenti 3

Seduta numru 5 tat-2 t'April 2012 - Skeda ta' pagamenti 5

Seduta numru 6 tat-18 t'April 2012 - Skeda ta' pagamenti 6

Seduta numru 7 tad-9 ta' Mejju 2012 - Skeda ta' pagamenti 7

Seduta numru 8 tat-22 ta' Mejju 2012

Seduta numru 9 tat-13 ta' Gunju 2012 - Skeda ta' pagamenti 9

Seduta numru 10 ta' l-4 ta' Lulju 2012 -Skeda ta' pagamenti 10

Seduta numru 11 tas-16 t'Awwissu 2012

Seduta numru 12 tat-8 t'Awwissu 2012 - Skeda ta' pagamenti 12

Seduta numru 13 tat-22 t'Awwissu 2012- Skeda ta' pagamenti 13

Seduta numru 14 tat-12 ta' Settembru 2012 - Skeda ta' pagamenti 14

Seduta numru 15 tas-26 ta' Settembru 2012 -Skeda ta' pagamenti 15

Seduta numru 16 tal-10 t'Ottubru 2012 -Skeda ta' pagamenti 16

Seduta numru 17 tat-22 t'Ottubru 2012 - Skeda ta' pagamenti 17

Seduta numru 18 tas-7 ta' Novembru 2012 -Skeda ta' pagamenti 18

Seduta numru 19 tal-21 ta' Novembru 2012 - Skeda ta' pagamenti 19

Seduta numru 20 tal-5 ta' DIcembru 2012 Skeda ta' pagamenti 20

Mozzjoni tal-20 ta' Dicembru 2012 - Skeda ta' pagamenti 21

2011

Seduta numru 27 tat-22 ta' Dicembru 2011

Seduta numru 26 tas-6 ta' Dicembru 2011 - Skeda ta' pagamenti 25

Seduta numru 25 ta' l-24 ta' Novembru 2011 - Skeda ta' pagamenti 24

Seduta numru 24 tas-7 ta' Novembru 2011 - Skeda ta' pagamenti 23

Seduta numru 23 tas-27 t'Ottubru 2011 - Skeda ta' pa gament 22

Seduta numru 22 tat-13 t'Ottubru 2011 - Skeda ta' pagament 21

Seduta numru 21 tat-28 ta' Settembru 2011 - Skeda ta' pagamenti 20

Seduta numru 20 tal-15 ta' Settembru 2011 - Skeda ta' pagamenti 19

Seduta numru 19 tal-31 t'Awwissu 2011 - Skeda ta' pagamenti 18

Seduta numru 18 ta' l-10 t'Awissu 2011 - Skeda ta pagamenti 17

Seduta numru 17 tat-2 ta' Awwissu 2011 - Skeda ta pagamenti 16

Seduta numru 16b tad-29 ta' Lulju 2011 - Għażla ta Skrivana Skala 15

Seduta numru 16 tad-19 ta' Lulju 2011 - Skeda ta pagamenti 15

Seduta numru 15 tas-7 ta' Lulju 2011 - Skeda ta pagamenti 14

Seduta numru 14 tat-22 ta' Ġunju 2011 - Skeda ta pagamenti 13

Seduta numru 13 tad-9 ta' Ġunju 2011 - Skeda ta pagamenti 12

Seduta numru 12 tas-26 ta' Mejju 2011 - Skeda ta pagamenti 11

Seduta numru 11 tal-10 ta' Mejju 2011 - Skeda ta pagamenti 10

Seduta numru 10 tad-19 t' April 2011 - Skeda ta pagamenti 9

Seduta numru 9 tal-4 t' April 2011

Seduta numru 8 tat-28 ta' Marzu 2011 - Skeda ta pagamenti 8

Seduta numru 7 tal-21 ta' Marzu 2011

Seduta numru 6 tal-10 ta' Marzu 2011 - Skeda ta pagamenti 7

Seduta numru 5 tal-24 ta' Frar 2011 - Skeda ta pagamenti 6

Seduta numru 4 tad-9 ta' Frar 2011 - Skeda ta pagamenti 5, 4, 3

Seduta numru 3 tas-27 ta' Jannar 2011

Seduta numru 2 tas-7 ta' Jannar 2011

Seduta numru 1 tas-6 ta' Jannar 2011 - Skeda ta pagamenti 2, 1


2010

Seduta numru 72 tad-9 ta' Diċembru 2010 - Skeda ta pagamenti 64

Seduta 71(Kontinwazzjoni) tad-29 ta' Novembru 2010 - Skeda ta pagamenti 63

Seduta numru 70 tas-26 ta' Novembru 2010,

Seduta numru 69 tal-11 ta' Novembru 2010 - Skeda ta pagamenti 62

Seduta numru 68 tas-27 ta' Ottubru 2010 - Skeda ta pagamenti 61

Seduta numru 67 tat-18 ta' Ottubru 2010 - Mozzjoni Skeda ta pagamenti 60

Seduta numru 66 tat-30 ta' Settembru 2010 - Skeda ta pagamenti 59

Seduta numru 65 tas-16 ta' Settembru 2010 - Skeda ta pagamenti 58

Seduta numru 64 tat- 2 ta' Settembru 2010 - Skeda ta pagamenti 5756

Seduta numru 63 tat- 12 ta' Awwissu 2010 - Skeda ta pagamenti 55

Seduta numru 62 tad-29 ta' Lulju 2010 -Skeda ta pagamenti 54

Seduta numru 61 tas-26 ta' Lulju 2010

Seduta numru 60 tal-15 ta' Lulju 2010 - Skeda ta pagamenti 53

Seduta numru 59 tal-1 ta' Lulju 2010 - Skeda ta pagamenti 52

Seduta numru 58 tal-15 ta' Ġunju 2010 - Skeda ta pagamenti 51

Seduta numru 57 tal-24 ta' Mejju 2010 - Skeda ta pagamenti 50

Seduta numru 56 tat-13 ta' Mejju 2010 - Skeda ta pagamenti 49

Seduta numru 55 tad-29 ta' April 2010 - Skeda ta pagamenti 48

Seduta numru 54 tas-16 t' April 2010 - Skeda ta pagamenti 47

Seduta numru 53 tal-5 t' April 2010 - Skeda ta pagamenti 46

Seduta numru 52 tal-25 ta' Marzu, 2010 - Skeda ta pagamenti 45

Seduta numru 51 tal-11 ta' Marzu, 2010 - Skeda ta pagamenti 44

Seduta numru 50 tal-25 ta' Frar, 2010, kontinwazzjoni 1 ta' Marzu, 2010 u 3 ta' Marzu, 2010 - Skeda ta pagamenti 43

Seduta numru 49 tat-8 ta' Frar, 2010 - Skeda ta pagamenti 42 , 41

Seduta numru 48 tal-21 ta' Jannar, 2010 -Skeda ta pagamenti 40

Seduta numru 47 tal-5 ta' Jannar, 2010 - Skeda ta pagamenti 39

2009

Seduta numru 46 tas-17 ta' Diċembru, 2009 - Skeda ta pagamenti 38

Seduta numru 45 tal-1 ta' Diċembru, 2009 - Skeda ta pagamenti 37

Seduta numru 44 tas-26 ta' Novembru, 2009

Seduta numru 43 tat-12 ta' Novembru, 2009 - Skeda ta pagamenti 36 35

Seduta numru 42 tad-29 ta' Ottubru, 2009 Skeda ta pagamenti 34

Seduta numru 41 tal-14 ta' Ottubru, 2009 - Skeda ta pagamenti 33

Seduta numru 40 ta' l-1 ta' Ottubru, 2009 - Skeda ta pagamenti 32

Seduta numru 39 tas-17 ta' Settembru, 2009 - Skeda ta pagamenti 31 30

Seduta numru 38 tat-3 ta' Settembru, 2009 - Skeda ta pagamenti 2928

Seduta numru 37 tal-20 t'Awwissu, 2009 - Skeda ta pagamenti 27

Seduta numru 36 tal-11 t'Awwissu, 2009

Seduta numru 35 tal-5 t'Awwissu,2009 - Skeda ta pagamenti 26

Seduta numru 34 tal-20 ta' Lulju, 2009 - Skeda ta pagamenti 25

Seduta numru 33 tad-9 ta' Lulju, 2009 - Skeda ta pagamenti 24

Seduta numru 32 tal-1 ta' Lulju, 2009

Seduta numru 31 tal-25 ta' Ġunju, 2009

Seduta numru 30, tal-11 ta' Ġunju, 2009

Seduta numru 29, tat-28 ta' Mejju, 2009