Ħal Safi

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Kunsill Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Frar 1994.

photo1

Il-Membri kollha tal-Ewwel Kunsill mill-1 ta’ Ġunju 1994, huma mix-xellug għal-lemin: Victor Callus, Carmelo Busuttil, Carmelo Farrugia, Peter Paul Busuttil (Sindku), Paul Schembri, Frankie Mifsud (mhux fir-ritratt co-opted minflok Paul Schembri), Joe Saliba (Segretarju Eżekuttiv 1994-1997), Jason Rene’ Cutajar (mhux fir-ritratt, Segretarju Eżekuttiv 1997-1998).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta’ Marzu 1998.

photo2

Il-Membri kollha tat-Tieni Kunsill mill- 1 ta’ April 1998 huma mix-xellug għal-lemin: Philip Azzopardi, Peter Paul Busuttil (Sindku), Kirsty Callus, il-Ministru Freddie Portelli, Irene Busuttil (Viċi Sindku), Maria Sammut, flimkien ma’ Jason Rene’ Cutajar (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta’ Marzu 2001.

photo3

Il-Membri kollha tat-Tielet Kunsill mill- 1 ta’ April 2001 huma mix-xellug għal-lemin: Jason Rene’ Cutajar (Segretarju Eżekuttiv), George Psaila, Josephine Cassar Manghi, Ugo Busuttil (Viċi Sindku 1 ta’ April 2001 - 24 ta’ Frar 2004), Peter Paul Busuttil (Sindku), Carmel Baldacchino, Jerome Busuttil (mhux fir-ritratt, Viċi Sindku 8 ta’ Marzu 2004 – 30 ta’ Ġunju 2004, co-opted minflok Josephine Cassar Manghi).


Ir-Raba’ Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta’ Ġunju 2004.

photo4

Il-Membri kollha tar-Raba’ Kunsill mill- 1 ta’ Lulju 2004 huma mix-xellug għal-lemin: Francis Callus, Edward Bonello, Jerome Busuttil (Viċi Sindku 17 ta’ Frar 2005 – 31 ta’ Marzu 2007), Alexis Callus (Viċi Sindku 1 ta’ Lulju 2004 – 28 ta’ Jannar 2005), Carmel Baldacchino (mhux fir-ritratt, co-opted minflok Alexis Callus), Peter Paul Busuttil (Sindku), flimkien ma’ Jason Rene’ Cutajar (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta’ Marzu 2007.

photo5

Il-Membri kollha tal-Ħames Kunsill mill- 1 ta’ April 2007 huma mix-xellug għal-lemin: Publio Abdilla (Viċi Sindku), Jerome Busuttil, Edward Bonello, Francis Callus, Peter Paul Busuttil (Sindku), flimkien ma’ Jason Rene’ Cutajar (Segretarju Eżekuttiv sa 19 ta’ Novembru 2008), Anthony Bonello (mhux fir-ritratt, Deputat Segretarju Eżekuttiv mill- 25 ta’ Novembru 2008 sal-lum).