Il-Qrendi

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 20 ta’ Novembru 1993

photo1


Mix-Xellug għal-Lemin: Farrugia Daniel (Kunsillier), Aquilina Nicholas (Sindku), Mifsud Salvina (Kunsillier), Mallia Mary Thereza (Kunsillier), Bezzina Anthony (Kunsillier), Brincat Marisa (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tieni Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 1996

Photo2

Mix-Xellug għal-Lemin: Magro Antonia (Kunsillier), Buttigieg Mary Rose (Kunsillier), Aquilina Nicholas (Kunsillier), Baldacchino Claudette (Kunsillier), Farrugia Daniel (Sindku), Brincat Marisa (Segretarju Eżekuttiv).It-Tielet Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 13 ta’ Marzu 1999

photo3

Mix-Xellug għal-Lemin: Farrugia Daniel (Kunsillier), Falzon Carmel (Sindku), Aquilina Nicholas (Kunsillier), Baldacchino Claudette (Kunsillier), Bugeja Joseph (Viċi Sindku), Ebejer Charlot A. (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba’ Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2002

photo4

Mix-Xellug għal-Lemin: Aquilina Nicholas (Kunsillier), Sciberras Reuben (Kunsillier), Baldacchino Claudette (Viċi Sindku), Farrugia Daniel (Kunsillier), Carmel Falzon (Sindku), Scicluna Letizia (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2005

photo5

Mix-Xellug għal-Lemin: Muscat Emanuel (Kunsillier), Sacco Gordon (Kunsillier), Abela Baldacchino Claudette (Viċi Sindku), Falzon Carmel (Sindku), Farrugia Daniel (Kunsillier), Spiteri Neil (Segretarju Eżekuttiv).Is-Sitt Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2008

photo6

Mix-Xellug għal-Lemin: Farrugia Daniel (Kunsillier), Falzon Carmel (Sindku), Abela Baldacchino Claudette (Viċi Sindku), Zerafa Carmel (Kunsillier), Farrugia Carmelo (Kunsillier), Falzon Christopher (Segretarju Eżekuttiv)Is-Seba' Leġislatura – Data tal-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2013

photo7

Mix-Xellug għal-Lemin: Falzon Christopher (Segretarju Eżekuttiv), Farrugia Daniela (Kunsillier), Zerafa Carmel (Viċi Sindku), Schembri David Michael (Sindku), Farrugia Daniel (Kunsillier), Sant Olympia (Kunsillier).