Tal-Pietà

Minuti

Print this page

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill

Is-Sitt Leġislatura

2017

Laqgha nru 61 - it-Tnejn 18 ta' Dicembru 2017

Laqgha nru 60 - it-Tnejn 27 ta' Novembru 2017

Laqgha nru 59 - it-Tnejn 23 ta' Ottubru 2017

Laqgha nru 58 - it-Tnejn 25 ta' Settembru 2017 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 57 - It-Tnejn 28 ta' Awwissu 2017 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 56 - It-Tlieta 25 ta' Lulju 2017 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 55 - it-Tlieta 27 ta' Gunju 2017

Laqgha nru 54 - it-Tlieta 23 ta' Mejju 2017 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 53 - it-Tlieta 27 ta' April 2017 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 52 - it-Tlieta 21 ta' Marzu 2017 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 51 - it-Tlieta 14 ta' Frar 2017

Laqgha nru 50 - it-Tlieta 24 ta' Jannar 2017 - lista ta' pagamenti

2016

Laqgha nru 49 - L-Erbgha 14 ta' Dicembru 2016 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 48 - it-Tlieta 22 ta' Novembru 2016

Laqgha nru 47 - it-Tlieta 25 ta' Ottubru 2016 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 46 - it-Tnejn 26 ta' Settembru 2016 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 45 - It-Tnejn 29 ta' Awwissu 2016 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 44 - il-Hamis 28 ta' Lulju 2016 

Laqgha nru 43 - It-Tnejn 27 ta' Gunju 2016

Laqgha nru 42 - It-Tnejn 30 ta' Mejju 2016 - lista ta pagamenti

Laqgha nru 41 - Il-Hamis 28 ta' April 2016 - lista ta pagamenti

Laqgha nru 40 - It-Tnejn 14 ta' Marzu 2016 

Laqgha nru 39 - It-Tnejn 15 ta' Frar 2016 - lista ta pagamenti

Laqgha nru 38 - It-Tnejn 18 ta' Jannar 2016 - lista ta pagamenti

2015

Laqgha nru 37 - It-Tnejn 14 ta' Dicembru 2015

Laqgha nru 36 - It-Tnejn 16 ta' Novembru 2015 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 35 - It-Tnejn 12 ta' Ottubru 2015

Laqgha nru 34 - It-Tnejn 28 ta' Settembru 2015

Laqgha nru 33 - It-Tnejn 3 ta' Awwissu 2015

Laqgha nru 32 - It-Tnejn 20 ta' Lulju 2015 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 31 - It-Tnejn 22 ta' Gunju 2015 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 30 - Il-Hamis 21 ta' Mejju 2015 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 29 - It-Tnejn 20 ta' April 2015

Laqgha nru 28 - it-Tnejn 16 ta' Marzu 2015 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 27 - it-Tnejn 16 ta' Frar 2015

Laqgha nru 26 - il-Hamis 22 ta' Jannar 2015 - lista ta' pagamenti

2014

Laqgha nru 25 - il-Gimgha 12 ta' Dicembru 2014 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 24 - il-Hamis 20 ta' November 2014 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 23 - It-Tnejn 27 ta' Ottubru 2014 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 22 - it-Tlieta 30 ta' Settembru 2014 -

Laqgha nru 21 - il-Gimgha 22 ta' Awwissu 2014 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 20 - it-Tnejn 7 ta' Lulju 2014 -

Laqgha nru 19 - It-Tnejn 23 ta' Gunju 2014

Laqgha nru 18 - il-Gimgha 20 ta' Gunju 2014 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 17a - It-Tnejn 19 ta' Mejju 2014

Laqgha nru 17 - il-Gimgha 16 ta' Mejju 2014 - lista ta' pagamenti

 Laqgha nru.16 - Il-Hamis, 10 t'April, 2014 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 15 - il-Hamis 27 ta' Marzu 2014 - lista ta pagamenti

Laqgha nru 14 - il-Hamis 20 ta' Frar 2014  - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 13 - il-Hamis 13 ta' Frar 2014

Laqgha nru 12 - il-Hamis 30 ta' Jannar 2014 

2013

Laqgha nru 11 - il-Hamis 12 ta' Dicembru 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 10 - il-Hamis 7 ta' Novembru 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 09 - il-Gimgha 4 ta' Ottubru 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 08 - it-Tlieta 10 ta' Settembru 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 07 - it-Tlieta 6 ta' Awissu 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 06 - it-Tlieta 9 ta' Lulju 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 05 - it-Tlieta 4 ta' Gunju 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 04 - it-Tlieta 21 ta' Mejju 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 03 -  it-Tlieta 30 ta' April 2013  - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 02 - it-Tlieta 16 ta' April 2013

Laqgha nru 01 - it-Tlieta 2 ta' April 2013

Laqgha nru 394 - L-Erbgha 20 ta' Marzu 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 393 - it-Tlieta 19 ta' Frar 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 392 - it-Tlieta 22 ta' Jannar 2013 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 391 - it-Tlieta 8 ta' Jannar 2013 - lista ta' pagamenti

2012

Laqgha nru 390 - it-Tlieta 4 ta' Dicembru 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 389 - it-Tlieta 13 ta' Novembru 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 388 - it-Tlieta 30 ta' Ottubru 2012 

Laqgha nru 387 - it-Tlieta 16 ta' Ottubru 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 386 - it-Tlieta 25 ta' Settembru 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 385 - it-Tlieta 28 ta' Awwissu 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 384 - it-Tlieta 24 ta' Lulju 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 383 - it-Tlieta 10 ta' Lulju 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 382 - it-Tlieta 26 ta' Gunju 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 381 - l-Erbgħa 13 ta' Gunju 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 380 - l-Erbgħa 30 ta' Mejju 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 379 - il-Ħamis 17 ta' Mejju 2012

Laqgha nru 378 - it-Tlieta' 17 ta' April 2012

Laqgha nru 377 - it-Tlieta' 27 ta' Marzu 2012

Laqgha nru 376 - it-Tlieta' 13 ta' Marzu 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 375 - it-Tlieta' 28 ta' Frar 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 374 - it-Tlieta' 14 ta' Frar 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgha nru 373 - it-Tlieta' 24 ta' Jannar 2012 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 372 - it-Tlieta' 10 ta' Jannar 2012 - lista ta' pagamenti

2011

Laqgħa nru 371 - il-Ħamis 1 ta' Dicembru 2011 -  lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 370 - it-Tlieta' 15 ta' Novembru 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 369 - it-Tlieta' 1 ta' Novembru 2011 

Laqgħa nru 368 - it-Tlieta' 18 ta' Ottubru 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 367 - it-Tlieta' 27 ta' Settembru 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 366 - it-Tlieta' 6 ta' Settembru 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 365 - l-Erbgħa 3 ta' Awwissu 2011

Laqgħa nru 364 - l-Erbgħa 20 ta' Lulju 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 363 - l-Erbgħa 6 ta' Lulju 2011 -  lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 362 - it-Tlieta' 21 ta' Ġunju 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 361 - il-Ħamis 26 ta' Mejju 2011 - lista ta' Pagamenti

Laqgħa nru 360 - il-Hamis 12 ta' Mejju, 2011 - Lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 359 - l-Erbgħa 27 ta' April 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 358 - l-Erbgħa 06 ta' April 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 357 - l-Erbgħa 09 ta' Marzu 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 356 - l-Erbgħa 16 ta' Frar 2011 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 355 - It-Tlieta' 25 ta' Jannar 2011 - lista ta' pagamenti

2010

Laqgħa nru 354 - l-Erbgħa 22 ta' Diċembru 2010

Laqgħa nru 353  - l-Erbgħa 24 ta' Novembru 2010 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 352 - Erbgħa 27 ta' Ottubru 2010 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 351- l-Erbgħa 29 ta' Settembru 2010 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 350 - it-Tnejn 30 ta' Awwissu 2010 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 349 - l-Erbgha 28 ta' Lulju 2010 - lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 348 - il-Ġimgħa 15 ta' Lulju 2010  -  lista ta' pagamenti 

Laqgħa nru 347 - il-Ġimgħa 25 ta' Ġunju 2010  -  lista ta' pagamenti

Laqgħa nru 346 - il-Ġimgħa 4 ta' Ġunju 2010

Laqgħa nru 345 - it-Tlieta 18 ta' Mejju 2010

Laqgħa nru 344 - it-Tlieta 27 ta' April 2010

Laqgħa nru 343 - L-Erbgħa 14 ta' April 2010

Laqgħa nru 342 - it-Tlieta 23 ta' Marzu 2010

Laqgħa nru 341 - L-Erbgħa 10 ta' Marzu 2010

Laqgħa nru 340 - il-Ħamis 18 ta' Frar 2010

Laqgħa nru 339 - il-Ħamis 04 ta' Frar 2010

Laqgħa nru 338 - il-Ħamis 07 ta' Jannar 2010

2009

Laqgħa nru 337 li saret nhar it-Tlieta 29 ta' Diċembru, 2009

Laqgħa nru 336 li saret nhar il-Ħamis 26 ta' Novembru, 2009

Laqgħa nru 335 li saret nhar it-Tlieta 10 ta' Novembru, 2009

Laqgħa nru 334 li saret nhar it-Tlieta 20 ta' Ottubru, 2009

Laqgħa nru 333 li saret nhar it-Tlieta 6 ta' Ottubru, 2009

Laqgħa nru 332 li sare nhar it-Tlieta 22 ta' Settembru, 2009

Laqgħa nru 331 li saret nhar il-Ħamis 3 ta' Settembru, 2009

Laqgħa nru 330 li saret nhar it-Tlieta 4 ta' Awwissu, 2009

Laqgħa nru 329 li saret nhar it-Tlieta 21 ta' Lulju 2009

Laqgħa nru 328 li saret nhar l-Erbgħa 8 ta' Lulju, 2009

Il-Ħames Leġislatura

2009


Laqgħa nru 327 li saret nhar It-Tlieta 23 ta' Ġunju, 2009

Laqgħa Nru 326 li saret nhar It-Tlieta 12 ta' Mejju, 2009

Laqgħa Nru 325 li saret nhar it-Tlieta 14 ta' April, 2009

Laqgha nru 388 - it-Tlieta 30 ta' Ottubru  2012 - lista ta' pagamenti