Tal-Pietà

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni -  16 t'April, 1994

photo1

Mix-Xellug għal-lemin: Emmanuel Scriha (Segretarju Eżekuttiv), Perit Rene Buttigieg (Kunsillier), Edward Schembri (Kunsillier), Charles Fenech (Kunsillier), John Bianchi (Kunsillier), Dr. Malcolm Mifsud (Sindku). ara r-ritratt
It-Tieni Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu, 1997 

photo2

Mix-Xellug għal-lemin: Vince Marshall (Kunsillier), Robert Farrugia (Kunsillier), Alessandro Farrugia (Kunsillier), Emy Bezzina (Kunsillier), Dr.Malcolm Mifsud (Sindku), John O'Dea (Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt
It-Tielet Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2000

photo3

Mix-Xellug għal-lemin: Dr.Malcolm Mifsud (Sindku), Alessandro Farrugia (Viċi Sindku), Santo Attard (Kunsillier), Reuben Mifsud (Kunsillier), Lawrence Spiteri (Kunsillier), John O'Dea ( Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt
Ir-Raba' Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

photo4

Mix-Xellug għal-lemin: Santo Attard (Kunsillier), Annhelica Scerri (Viċi Sindku), Michael Brockdorff (Kunsillier), Josephine Fabri (Kunsillier), Dr.Malcolm Mifsud (Sinku), John O'Dea (Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt
Il-Ħames Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2006 

photo5

Mix-Xellug għal-lemin: Annhelica Scerri (Kunsillier), Anthony Camillieri (Kunsillier), Josephine Fabri ( Viċi Sindku), Santo Attard (Sindku), Dr.Malcolm Mifsud (Kunsillier), John O'Dea (Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt
Is-Sitt Leġislatura -  Data tal-Elezzjoni -  6 ta' Ġunju, 2009 

photo6

Mix-Xellug għal-lemin: Joseph M.Saliba (Segretarju Eżekuttiv), Anthony Camilleri (Kunsillier), Josephine Fabri (Kunsillier), Dr.Malcolm Mifsud ( Sindku), Annhelica Scerri (Viċi Sindku), Michael Seychell ( Kunsillier). ara r-ritratt