Ħal Qormi (Città Pinto)

Applikazzjonijiet li jistgħu jinkisbu mill-Kunsill Lokali

Print this page

Permessi tal-Kunsill Lokali
• Applikazzjoni għal Uzu ta’ Skip / Bin on Wheels (L.N. 241 of 2000)
• Applikazzjoni għal ftuħ ta’ wiċċ tat-Triq / Bankina (L.N. 313 of 2002)
• Applikazzjoni għal Awtorizazzjoni biex titwettaq attivita’ f’Suq il-Beraħ (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Tqegħid ta’ Kiddie Machines u Makni tal-Bejgħ Awtomatiċi (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Depositu ta’ Materjal tal-Bini jew Materjal ieħor jew xi oġġetti f’xi Triq(L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Depositu jew uzu ta’ Krejn jew Makkinarju (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Tqegħid ta’ Mwejjed u Siġġijiet(L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Twaqqif ta’ xi Posta jew Kiosk (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Divertiment Pubbliku jew Attivita’ simili oħra (L.N. 119 of 2002)
• Servizz ta’ Gwardjan għat-Traffiku

Formoli (ghafas fuq il-kliem bis-sinjal taht biex tara l-formoli)

Enemalta

• Servizz Ġdid
• Tibdil fis-Servizz
• Tneħħija tas-Servizz
• Gaiters / Switching / Deviation
• Bidla fit-Tariffa
• Servizz Temporarju
• Connecting a PV unit to the grid
• Rebate on Solar Water Heater
• Connecting a Micro Wind Turbine to the grid
• Test / Tibdil tal-Meter tad-Dawl

Servizz tat-Telefon (GO)

• Kont Dettaljat
• Servizz tal-Freephone
• Linji tal-Kiri
• Easyline – Kummerċjali
• Servizz Ġdid
• Bidla tal-Konsumatur
• Talba għal xogħol
• Transfer tas-servizz

Awtorita’ Marittima ta’ Malta

• Liċenzja sabiex topera skola ta’ skijar fuq il-baħar u kiri ta’ speedboads
• Liċenzja tal-baħar
• Liċenzja ta’ għalliem tal-baħar
• Transfer ta’ Irmigg
• Reġistrar ta’ bastiment u t-tiġdid tar-reġistrazzjoni
• Irmigg Temporarju
• Notifika ta’ twaħħil / bdil ta’ makna/i


Trade Licensing

• Form A1: Reġistrazzjoni għal attivita’ kummerċjali
• Form A2: Notifikazzjoni biex tirreġistra attivita’ kummerċjali
• Form B: Biex taqleb għas-sistema l-ġdida
• Form C: Liċenzja ġdida għal attivita’ kummerċjali li teħtieġ permess mill-MEPA
• Form D: Bidla jew Zieda t’aktar attivitajiet mal-liċenzja kummerċjali
• Form E: Tħassir jew trasferiment ta’ liċenzja
• Form F: Trasferiment b’Wirt
• Form G: Riattivitazzjoni ta’ liċenzja biex tħaddem attivita’ kummerċjali
• Form H: Liċenzja biex tagħmilha ta’ bejjiegħ tat-triq
• Form I: Liċenzja biex ta’ bejjiegħ tal-monti
• Form J: Sostitut jew bidla tas-sostitut tal-bejjiegħ tat-triq
• Form K: Late Night Shopping
• Form L: Aġenti tal-Marketing
• Form M: Torganizza Car Boot Sale
• Form N: Torganizza Fiera Kummerċjali
• Form O: Liċenzja ta’ ġerreja

Awtorita’ tat-Turizmu ta’ Malta

• Travel Operator
• Guidance Notes and Application for Catering Establishments
• Changing of Licence Particulars
• Guidance Notes and Application for Holiday Premises
• Guidance Notes and Application for Holiday Premises (Domestic Tourist Licence)
• Guidance Notes and Application for Host Families
• Guidance Notes and Application for House on Long Lease Licence
• Placing of Tables and Chairs

Minister for Urban Development and Roads

• Tmexxi Liċenzja minn sid għal ieħor minħabba f’Wirt
• Tmexxi Liċenzja minn sid għal ieħor
• Tneħħi Liċenzja
• Estenzjoni fuq il-Liċenzja

Kummissjoni Nazzjonali Persuni b’Dizabilita’ (KNPD)

• Karta ta’ l-Identita’ Speċjali
• Blue Sticker
• Servizz Għajnuniet Speċjali (SGHS)
• Għotja ta’ spejjez Lura
• Ezenzjoni mit-Taxxa tar-reġistrazzjoni fuq Karozza
• Ezenzjoni mill-Ħlas tal-Liċenzja tat-Triq

Servizz għall-Anzjani

• Telecare
• Ċentru ta’ matul il-jum u Dikjarazzjoni ta’ Kunsens
• Handyman
• Roħs fuq il-Linja tat-Telefon
• Servizz ta’ għajnuna fid-Dar
• Servizz dwar l-Inkontinenza
• Dħul fir-Residenzi għall-Anzjani
• Meals on Wheels
• Servizz tan-Night Shelter

Korporazzjoni tax-Xogħol u Taħriġ  

• Bidu ta’ Impjieg għal min jaħdem għal rasu
• Bidu ta’ Impjieg għal persuna mpjegata
• Tmiem ta’ Impjieg

Reġistru Elettorali

• Applikazzjoni għal Karta’ ta’ l-Identita Maltija (għan-Nazzjonalita Maltija u għal mhux b’nazzjonalita Maltija)
• Formola ta’ l-Appuntament
• Notifika dwar Bidla (Bidla ta’ Indirizz u kunjom minħabba zwieġ u biex tiġi rranġata xi informazzjoni)
• Tirreġistra bħala votant

Korporazzjoni għas-Servizzi ta’ l-Ilma

• Talba għall-kont riċenti
• Servizz ġdid
• Awtorizzazjoni għall-informazzjoni dwar kontijiet pendenti
• Tibdil fin-numru ta’ persuni
• Bidla tal-Konsumatur – Persuna Nieqsa
• Bidla tal-Konsumatur
• Avviz ta’ zjara tal-meter reader ta’ post ma jintuzax regolarment
• Awtorizzazjoni għal ħlas dirett
• Dikjarazzjoni dwar servizz li ma jintuzax regolarment
• Tneħħija tad-Direct Debit
• Dikjarazzjoni għad-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali
• Dikjarazzjoni tal-Abitazzjoni ta’ Tfal Minorenni
• Tneħħija tas-Servizz tal-Ilma
• Tibdil / Reallokazzjoni fis-Servizz tal-Ilma
• Test/Bidla tal-Meter tal-Ilma
• Provvista Temporanja tal-Ilma
• Tiġdid ta’ Indirizz Alternattiv
• Public Sewer Discharge Permit

Formoli oħra li jistgħu jinġabru mill-Kunsill Lokali
  Applikazzjoni tal-Passaport

European Health Insurance Forms

Formoli għaċ-ċertifikati tat-Twelid, Zwieġ u Mewt

Għotja ta’ spejjez fuq tieġ jew funeral

Reserved Parking