Ħal Qormi (Città Pinto)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju 1994. 

photo1

Il-Membri kollha ta' l-Ewwel Kunsill mill-1 ta' Ġunju 1994, huma mix-xellug għal-lemin: George Galea, Carmel Schembri, Roderick Galdes, Karl Hyzler, Angelo Briffa, Emanuel Gauci, Clyde Puli, Jesmond Aquilina, Francis Ebejer, George Portelli (Sindku), (Alfred Mallia - Viċi Sindku mhux fir-ritratt) flimkien ma' Frans Mangion Segretarju.(Is-Sindku George Portelli rriżenja fil-11 ta' Novembru 1996, u Alfred Mallia kien elett Sindku u Angelo Briffa Viċi Sindku).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998.

photo2

Il-Membri kollha tat-Tieni Kunsill mill-1 ta' April 1998 huma mix-xellug għal-lemin: Anthony Agius, Johann Schembri, Roderick Galdes, George Schembri, George Galea, Karl Hyzler, Onor. Freddie Portelli (Ministru), Angelo Briffa (Viċi Sindku), Dr.Carmelo Brincat, Clyde Puli (Sindku), Jesmond Aquilina, Alfred Mallia, flimkien ma' Frans Mangion Segretarju Eżekuttiv.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001.

photo3

Il-Membri kollha tat-Tielet Kunsill mill-1 ta' April 2001 huma mix-xellug għal-lemin: Clyde M PuIi, Karl Hyzler, Roderick Galdes (Sindku), Dr. Carmelo Brincat (Viċi Sindku), Jesmond Aquilina, Angelo Briffa, Kenneth Busuttil, George Galea, Margaret Mercieca, George Schembri, Marion Scicluna, flimkien ma' John Farrugia Segretarju Eżekuttiv.


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004.

photo4

Il-Membri kollha tar-Raba' Kunsill mill-1 ta' Lulju 2004 huma mix-xellug għal-lemin: Roderick Galdes, Ralph Puli, Jesmond Aquilina (Sindku), Angelo Briffa, Jason Busuttil, Kenneth Busuttil (Viċi Sindku), George Galea, Margaret Mercieca, Dennis Zammit, Thomas Harmsworth, Keith Psaila flimkien ma' John Farrugia Segretarju Eżekuttiv.


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007.

photo5

Il-Membri kollha tal-Ħames Kunsill mill-1 ta' April 2007 huma mix-xellug għal-lemin: Simon Peter Vella Gregory, Margaret Mercieca, Angelo Briffa, Rudolf Degiorgio li rriżenja fis-7 ta' April 2008, (Thomas Harsworth co-opted), Jeffrey Camilleri, Dennis Zammit, Jason Busuttil, Bjorn Azzopardi, Kenneth Busuttil (Viċi Sindku), Ralph Puli, Jesmond Aquilina (Sindku), flimkien ma' John Farrugia Segretarju Eżekuttiv.


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012.

photo5

Il-Membri kollha tas-sitt Kunsill mill-1 ta' April 2012 huma mix-xellug għal-lemin: John Farrugia Segretarju Eżekuttiv, Antoine Saliba Haig, Jerome Caruana Cilia, Jason Busuttil, Bjorn Azzopardi, Rosianne Cutajar (Sindku), Ralph Puli, Jesmond Aquilina (Vici Sindku), Robert Cremona, Charles Farrugia, Margaret Mercieca, Sean Meli.


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April 2015.

7.2015

Il-Membri kollha tas-Sebgha; Kunsill mill-1 ta' Mejju 2015 huma mix-xellug għal-lemin: Kenneth Brincat (Segretarju Eżekuttiv), Rosianne Cutajar (Sindku), Jesmond Aquilina (Vici Sindku), Jerome Caruana Cilia, Ralph Puli, Bjorn Azzopardi, Renald Falzon, Antoine Saliba Haig, Josef Aquilina, Marvin Zammit, Martina Brancaleone (mhux prezenti fir-ritratt).