Ħal Qormi (Città Pinto)

Ġonna

Print this page

Ħal Qormi hu mdawwar b'numru ta' ġonna mill-isbaħ.

Dawn huma l-ġonna prinċipali wkoll imdawwra b'diversi soft areas u monumenti:

• Ġnien Funtana, fi Triq San Bartolomew - ritratt
• Ġnien il-Paċi, fi Triq l-Imdina kantuniera ma’ Triq Manwel Dimech –
ritratt
• Ġnien De La Cruz, fi Vjal De La Cruz –
ritratt
• Ġnien l-Armier, fi Triq San Bartolomew –
ritratt
• Ġnien Bertu Hyzler, fi Triq Angelo Borg - ritratt
• Ġnien Tumas Fenech, fi Triq id-Deheb Fin –
ritratt
• Ġnien Ġorġ Żammit, fi Triq Ġuże Cardona –
ritratt
• Ġnien iż-Żgħożija, fi Triq il-Kummerċ –
ritratt
• Ġnien Alexandra, fi Pjazza Alexandra –
ritratt
• Ġnien iż-Żebbuġ, fi Pjazza taż-Żebbuġ –
ritratt
• Ġnien Federico Maempel, fi Pjazza Federico Maempel –
ritratt
• Ġnien tal-Madonna, fi Triq in-Naħal –
ritratt
• Ġnien tal-Madonna, fi Triq is-Sajf –
ritratt
• Roundabout bil-Monument tal-Granmastru Pinto –
ritratt
• Roundabout ta' Triq il-Mitħna –
ritratt
• Tribuna ta' Pinto, f'Misraħ il-Granmastru –
ritratt
• Monument ta' Guze Muscat Azzopardi, f'Misraħ il-Kittieba –
ritratt
• Monument ta' San Ġorġ, fi Triq il-Ħelsien –
ritratt
• Roundabout, fi Triq l-Imdina –
ritratt
• Monument ta' Roger Debattista, fi Triq tal-Ħlas - ritratt