Ħal Qormi (Città Pinto)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta’ Skart Goff
Mit-Tnejn sal-Gimgha mis-6.30am sas-7.30am.

Ġbir ta’ Skart Imħallat (fil-borza SEWDA)
Kull nhar ta’ Tnejn, l-Erbgħa, l-Ħamis u s-Sibt bejn is-7.30am sa 12.00pm.

Ġbir ta’ Skart Irriċiklat (fil-borza GRIZA)
Kull nhar ta’ Tlieta u Ġimgħa bejn is-7.30am u 12.00pm

N.B. Fil-festi pubbliċi, l-ġbir ta’ skart imħallat u rriċiklat issir b’mod normali

Ġranet ta’ knis (ghafas hawn biex tara l-granet)

Bring-in Sites
Għas-servizz tagħkom hemma sitt Bring-in Sites kbar fi:• Triq in-Negozju
• Triq tal-Bajjada
• Triq Guze Duca
• Triq is-Sebh (Tal-Blat 1)
• • Triq Guze Cardona (hdejn il-parkegg tas-Shopwise)

Kif ukoll disa’ Bring-in Sites zgħar oħra mwaqqfa mill-GreenMT u l-Kunsill fi:
• Triq id-Deheb Fin
• Triq Pawlu Sammut
• Triq ix-Xitwa
• Triq iċ-Ċawsli
• Triq Alexandra
• Triq Amleto Spiteri

• Vjal De La Cruz (ħdejn il-gabbana)
• Triq Dun Marju

TĦALLIX SKART MAĠENB DAWN IR-RIĊIPJENTI – UZA B’GĦAQAL DAWN IS-SITI

Ftakar: A.L. 344 TA’ 2005 – ATT DWAR IL-ĦARSIEN TA’ L-AMBJENT (KAP. 435)
Regolamenti ta’ l-2005 dwar l-Abbandun, ir-Rimi u t-Tneħħija ta’ Skart fit-Toroq u f’Postijiet jew Zoni Pubbliċi. Depozitu illegali ta’ zibel għall-ġbir. 5.(2) Ħadd ma jista’ jiddepozita jew iħalli f’xi triq jew post pubbliku xi reċipjent taz-ziebl, borza, kaxxa wzata, flixkun, landa, kaxxa tal-kartun jew reċipjent ieħor, jew xi karta, tiben jew materjal ieħor uzat għall-ippakjar, sabiex jiġu miġbura, qrib laned taz-zibel, skips, jew reċipjenti oħra li qegħdin f’post pubbliku, għall-uzu pubbliku jew priva, u provduti minn jew approvati mill-Gvern. Multa sa €116 (Avv. Legali Nru. 344/05) għal min ma josservax dan ir-regolament

Ċentru ta’ matul il-jum (Day Centre)
Tnejn sal-Ġimgħa: 8.00am - 4.00pm

Servizzi oħra
Ħlasijiet ta’ kontravvenzjonijiet (LES)
Ħlasijiet tal-Kera tal-Postijiet tal-Gvern
Ħlasijiet tal-Liċenzji
Permessi
Servizz ta’ Gwardjan għat-traffiku

Librerija Reġjonali – Skola San Bastjan
Xitwa
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:
8.00am – 5.00pm
Is-Sibt: 8.00am – 12.30pm

Sajf
Mit-Tnejn sas-Sibt:
8.00am - 1.00pm

Librerija Pubblika – Skola San Ġorġ
L-Erbgħa: 8.30am – 12.30pm
Is-Sibt: 9.00am – 12.00pm

Formoli t’Applikazzjonijiet li jistgħu jiġu miġbura mill-Kunsill Lokali
• Passaporti
• European Health Insurance Forms
• Formoli għaċ-Ċertifikati ta’ Twelid, Zwieġ u Mewt
• Għotja fuq spejjez ta’ funeral jew tieġ
• Parkeġġ riservat
• Kunsill Nazzjonali Persuni b’Dizabilita’ (KNPD)
• Servizz għall-Anzjani
• Water Services Corporation
• Enemalta
• Telephone Service (GO)
• Trade Licensing

Korsijiet li qed jiġu offruti
Crafts
Lewlu
Crafts
Cross-Stitching
Ħjata tal-Purtieri
Flower Arrangements
Ganutil
Ganutil – Milied
Ganutil – Monasteru
Ħjata
Induratura
Hansa
Ċombini

Komputer
Junior Course – Equal Skills
ECDL Core Course
ECDL Advanced Course
Internet
Office Practice (Beginners)
Sage Line 50

Fitness
Aerobics
Fun Run / Walk
Qormi Road Race
After School Sports Programme

Lingwi
Spanjol
Ingliz
Malti
Ġermaniz

Oħrajn
First Aid
Kittar (Prattika u Teorija)
Creative and Thinking Skills (4 – 11-il sena)
Drama (6 – 11-il sena)
Make up