Ħal Qormi (Città Pinto)

Assoċjazzjonijiet

Print this page

Għaqdiet Reliġjuzi

Azzjoni Kattolika
Indirizz
Is-Segretarju, Knisja San Sebastjan, Ħal Qormi

Azzjoni Kattolika – Nisa
Indirizz
Is-Segretarja, Triq il-Kbira, Ħal Qormi

Muzew Bniet
Indirizz
Is-Superjura, Triq San Pietru, Ħal Qormi

Muzew Bniet
Indirizz
Is-Superjura, Fuq tal-Blat, Ħal Qormi

Muzew Bniet
Indirizz
Is-Superjura, Triq San Edwardu, Ħal Qormi

Muzew Bniet
Indirizz
Is-Superjura, Triq Correa, Ħal Qormi

Muzew Subien
Indirizz
Is-Superjur, 36, Triq Santa Katarina, Ħal Qormi
E-mail


Muzew Subien
Indirizz
Is-Superjur, 14, Triq San Bartolomew, Ħal Qormi
E-mail
qormi1@sdcmuseum.org

Leġjun ta’ Marija
Indirizz
Is-Segretarju, Triq San Edwardu, Ħal Qormi

Moviment ta’ Kana
Indirizz
Is-Segretarju, 34, Triq it-Tin, Ħal Qormi

Kor Exsultate Domino (Jr)
Indirizz
c/o Edmond Apap, 3, Triq San Pawl, Ħal Qormi

Kor Laudate Dominum
Indirizz
c/o Sebastian Camilleri, 74, Flat 2, Triq Patri G. Spiteri Fremond, Ħal Qormi

Għaqda tal-Katekezi
Indirizz
Is-Segretarju, Knisja San Sebastjan, Ħal Qormi

Parroċċa San Ġorġ
Indirizz
L-Arċipriet, 95, Triq San Gorg, Ħal Qormi
E-Mail
sgorg@maltanet.net


Parroċċa San Sebatjan
Indirizz
Il-Kappillan, Triq San Bartolomew, Ħal Qormi
Web
www.qormisbparish.org

Ċentru Knisja, Parroċċa San Sebastjan
Indirizz
Is-Segretarja, c/o Ms Anna Tabone, Ufficju Parrokjali San Bastjan, Triq San Bartolomew, Ħal Qormi

Grupp Zgħazagħ Pastorali Liturġika (PLYG)
Indirizz
Is-Segretarju, Ufficju Parrokjali San Bastjan, Triq San Bartolomew, Ħal Qormi
Web
www.plyg.org

LINK
Indirizz
Is-Segretarju, 67, Nid D’Amour, Triq tal-Hlas, Ħal Qormi
Web
www.linkyouths.org
E-mail
info@linkyouths.org

Kummissjoni Anzjani, Parroċċa San Sebastjan
Indirizz
Is-Segretarju, Blokk 1, Flat 2, Vjal De La Cruz, Ħal Qormi

Kummissjoni Familja, Parroċċa San Sebastjan
Indirizz
Is-Segretarju, Id-Dar, Triq San Edwardu, Ħal Qormi

Kunsill Parokkjali
Indirizz
Is-Segretarju, Parrocca San Gorg, Ħal Qormi

Kunsill Pastorali Parrokkjali, Parroċċa San Sebastjan
Indirizz
Is-Segretarju, c/o Christopher Billocca, Ufficju Parrokjali San Bastjan, Triq San Bartolomew, Ħal Qormi

Għaqdiet Muzikali

Għaqda Muzikali San Ġorġ Martri
Indirizz
Is-Segretarju, 59, Triq il-Kbira, Ħal Qormi
Web
www.bandasangorg.eu

Soċjeta’ Filarmonika Pinto
Indirizz
Is-Segretarju, 120, Triq San Sebastjan, Ħal Qormi
Web
www.socfilpinto.org.mt

Għaqda Muzikali Aniċi
Indirizz
Is-Segretarju, 27, Triq Dun Gwakkin Schembri, Ħal Qormi
Web
www.anicibandclub.org

Sezzjoni Zgħazagħ Banda Aniċi
Indirizz
The Secretary, 27, Triq Dun Gwakkin Schembri, Ħal Qormi

Kummissjoni Festi Esterni – San Ġorġ
Indirizz
Is-Segretarju, 6, Triq il-Kbira, Ħal Qormi
Web
www.festiesterniqormi.org

Għaqda tan-Nar San Sebastjan
Indirizz
Is-Segretarju, 249, Triq il-Kbira, Ħal Qormi
Web
www.stsebastianfireworks.org

Għaqda tan-Nar 23 t’April
Indirizz
Is-Segretarju, 11, Triq il-Kbira, Ħal Qormi

Kummissjoni Zgħazagħ Batjanizi
Indirizz
Is-Segretarju, 27, Redentur, Triq il-Milied, Ħal Qormi
Web
www.kzbqormi.org

Kummissjoni Radju Bastjanizi FM
Indirizz
Ic-Chairman, PO Box 18, Ħal Qormi
Web
www.bastjanizifm.org

Kummissjoni Radju Leħen il-Belt Ġorġjana
Indirizz
Ic-Chairman, 6, Triq il-Kbira, Ħal Qormi

Għaqdiet Oħra

Taċ-Caċċu Social Club
Indirizz
Is-Segretarju, 310, Triq il-Kbira, Ħal Qormi

Qawmien Youth Club
Address
The Secretary, 7, San Giorgio, Pjazza Federico Maemple, Ħal Qormi
Web
www.ghaqdaqawmien.com

Ċentru tan-Nisa
Indirizz
Is-Segretarja, Carann, Triq Guze Galea, Ħal Qormi

Ħal Qormi Boys' Scouts
Indirizz
Is-Segretarju, Triq il-Kbira, Ħal Qormi

Ħal Qormi Girl Guides
Indirizz
Is-Segretarja, 74, Flat 2, Triq Patri G.Spiteri Fremond, Ħal Qormi

Fondazzjoni Ulied Ħal Qormi
Indirizz
Is-Segretarju, 26, Solitaire, Triq il-Kaccatur, Ħal Qormi

Ħal Qormi Support Group
Indirizz
Is-Segretarju, 67, Nid D'Amour, Triq tal-Ħlas, Ħal Qormi

Kazin – Partit Laburista
Indirizz
Is-Segretarju, 108, Triq San Bartolomew, Ħal Qormi

Kazin – Partit Nazzjonalista
Indirizz
Is-Segretarju, 406, Triq il-Kbira, Ħal Qormi