Bormla (Città Cospicua)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ħlasijiet tat-telefon
Iva

Servizz ta’ berġa
Bormla Health Care Centre

Ġbir ta’ skart goff
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Ġbir ta’ skart
B'effett mill-1 ta' Frar, 2010, il-ġbir tal-iskart imħallat (borża s-sewda) ser jibda jinġabar nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa, il-Ħamis u s-Sibt mis-7.30a.m. 'il quddiem.

Ġbir ta’ skart irriċiklat
B'effett mill-1 ta' Frar, 2010, il-ġbir ta' skart irriċklat (borża l-griża) ser jibda jsir nhar ta' Tlieta u l-Ħamis mis-7.30a.m. 'il quddiem. 

Librerija
It-Tlieta: mit-8.00a.m. sa nofsinhar u mill-4.00p.m. sas-6.00p.m.
Il-Ħamis: mill-4.00p.m. sas-6.00p.m.
Is-Sibt: mit-8.00a.m. sa nofsinhar

Servizzi Oħra
- Internet
- Ħlasijiet ta' LES, Ħlasijiet tal-kera, Ħlasijiet tal-Liċenzji u Ħlasijiet ta' kontijiet tat-Telephone (GO)