Ħaż-Żabbar (Città Hompesch)

Ritratti K.A

Print this page

Kumitat Amministrattiv St. Peter's

 L-Ewwel Leġislatura - 2010

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Is-Sur Joseph Agius, is-Sur Norman Clews (Viċi Chairperson), is-Sinjura Maria Elena Debattista (Chairperson), is-Sur Luciano Farrugia, is-Sur Mario Bartolo u s-Sur Duncan Busuttil (Segretarju Eżekuttiv).