Ħaż-Żabbar (Città Hompesch)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni- 22 ta' Jannar, 1994

photo1

Mix-xellug għal lemin:  Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv), Thomas E. Farrell (Sindku), Francis Agius (Kunsillier),  Anthony Farrugia (Kunsillier), Felix Zarb (Viċi Sindku),  Alfrida Cauchi (Kunsilliera),  Renato Agius Muscat (Kunsillier), Anthony Livori (Kunsillier),  Frans Catania (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier)It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu,1997

photo2

Mix-xellug għal lemin: Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv),  Felix Zarb (Sindku),  Miriam Sciberras (Viċi Sindku), Joe Fenech (Kunsillier),  Christopher Zarb  (Kunsillier),  Charles Baldacchino (Kunsillier), Joseph Buttigieg  (Kunsillier),  Frans Catania (Kunsillier),  Charles Scicluna (Kunsillier), Thomas Micallef (Kunsillier)It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

Mix-xellug għal lemin: Christopher Zarb (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier), Frans Catania (Kunsillier), John J Pace (Kunsillier), Joseph Micallef (Kunsillier), Alex Bonnici (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Grace Pulis (Viċi Sindku), Domenic Agius (Sindku), Franz Zahra (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Mix-xellug għal lemin: Anna Calleja (Kunsilliera), Christopher Zarb (Kunsillier), Grace Pulis (Kunsillier), John J Pace(Kunsillier),  Mark Camilleri (Kunsillier), Joseph Bonnici (Kunsillier), Frans Catania (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier),  Robert Buhagiar (Viċi Sindku), Domenic Agius (Sindku), Duncan Busuttil (Aġent Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Mix-xellug għal lemin: Joseph Bonnici (Kunsillier), John J Pace (Kunsillier),  Mark Grech (Kunsillier),  Frans Catania (Kunsillier),  Gordon Pace (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Joseph Buttigieg  (Kunsillier), Robert Buhagiar (Kunsillier), Malcolm Abdilla (Kunsillier),  Domenic Agius (Viċi Sindku), Clyde Caruana (Sindku), Duncan Busuttil (Segretarju Eżekuttiv)Is-Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Mix-xellug għal lemin: Duncan Busuttil (Segretarju Eżekuttiv), Frans Catania (Kunsillier), Keith Pisani (Kunsillier), Mark Grech (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier), Domenic Agius (Sindku), John J Pace (Viċi Sindku), Joseph Bonnici (Kunsillier), Robert Buhagiar (Kunsillier), Anna Calleja (Kunsilliera)Is-Seba' Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2013

photo7

Mix-xellug għal lemin: Duncan Busuttil (Segretarju Eżekutiv), Anna Calleja ( Kunsilliera), Joseph Vella (Kunsillier), Mark Grech (Kunsillier), Joseph Buttigieg (Kunsillier), Quinton Scerri (Sindku), Mr Domenic Agius (Viċi Sindku), Mr John J Pace (Kunsillier), Mr Marc Vella (Kunsillier), Mr Brian Spiteri (Kunsillier), Mr Joseph Bonnici (Kunsillier)