Ħaż-Żabbar (Città Hompesch)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this pageĦlas ta’ kontijiet tad-dawl u ta’ l-ilma :

Dawn il-ħlasijiet jistgħu jsiru fil-fergħa tal Maltapost fiċ-Ċentru Ċiviku.


Ħlas ta’ kontijiet tat-telefon :

Dawn il-ħlasijiet jistgħu jsiru fil-fergħa tal Maltapost fiċ-Ċentru Ċiviku.


Servizz ta’ Berġa

Is-Servizz huwa offrut mid-Dipartiment tas-Saħħa li jinsab ġewwa ċ-Ċentru Ċiviku


Ġbir ta’ skart goff :

Dan is-servizz jiġi provdut kull jum minn nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa mingħajr ħlas. 

Ġbir ta’ skart

Ġbir ta' Skart domestiku jingħata kull jum.


Ġbir ta’ skart irriċiklat

Dan is-servizz jingħata kull nhar ta' Tlieta wara nofs in-nhar.


Korsijiet offruti mill-kunsill :

Korsijiet tal Kompjuter u tagħlim tal-Malti u Ingliż għal Adulti.


Librerija Pubblika


Ħinijiet tax-Xitwa

It-Tnejn:     14.00 – 18.00
L-Erbgħa:  17.00 – 19.00
Is-Sibt:        09.00 – 12.00

Ħinijiet tas-Sajf

It-Tnejn:     09.00 – 13.30
L-Erbgħa:  17.00 – 19.00
Is-Sibt:        09.00 – 12.00


Servizzi Oħra


Ħlas ta’ Kontravvenzjonijiet
Ħlas ta’ Kera ta’ proprjeta'  tal-Gvern
Ħlas ta’ Permessi għall-użu ta’ skips u użu ta’ makkinarji

Użu ta’ Internet mingħajr ħlas għal użu edukattiv