Ix-Xewkija

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet : Membri tal-Kunsill

L-Ewwel Leġislatura - 19 ta' Marzu 1994

photo2

L-Ewwel Leġislatura - Mil-Lemin għax-Xellug - Sylvana Grech (Segretarju Eżekuttiv), Augustine Dingli (Sindku), Joseph Camilleri, (Kunsilier), John Vella (Kunsilier), Marcel Bonnici (Kunsilier), Laurie Zammit (Kunsilier mhux prezenti)


It-Tieni Leġislatura - 9 ta' Marzu 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - Ruben Cassar (Segretarju Eżekuttiv), John Axiaq (Kunsilier), Joseph Camilleri (Kunsilier), Laurie Zammit (Kunsilier), John Vella (Kunsilier), Augustine Dingli (Sindku)


It-Tielet Leġislatura - 13 ta' Marzu 1999

 

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - Paul Vella (Kunsilier), Francis Attard (Viċi Sindku), Laurie Zammit (Kunsilier), George Zammit (Kunsilier), Mario Camilleri (Sindku), Ruben Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - 9 ta' Marzu 2002

photo4

Ir-Raba Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - George Zammit (Kunsilier), Francis Grima (Kunsilier), Taddeo Busuttil A&CE (Viċi Sindku), Dr Monica Vella (Sindku), Mario Camilleri, Ruben Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - 12 ta' Marzu 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - Taddeo Busuttil A&CE (Kunsilier), Donald Pace (Kunsilier), George Zammit (Viċi Sindku), Teddy Mizzi (Kunsilier) , Dr Monica Vella (Sindku), Ruben Cassar (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - 8 ta' Marzu 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mil-lemin għax-xellug - Dr Monica Vella (Sindku), Teddy Mizzi (Kunsilier), Marthese Portelli  (Kunsilier), Joseph Vella (Viċi Sindku), Hubert Saliba (Kunsilier), Ruben Cassar (Segretarju Eżekuttiv)

Għall-aktar dettalji żur din il-website :- http://www.xewkija.gov.mt/history.shtml

Is-Seba'Legislatura - 8 ta' Marzu 2013

photo13

Is-Seba' Leġislatura - - Mil-lemin għax-xellug - Domenic Zerafa (Kunsillier), Dr. Monica Vella (Vici Sindku), Paul Azzopardi (Sindku), Jeanelle Attard (Kunsillier), George Zammit (Kunsillier), Sue-Ellen Bugeja (Segretarja Ezekuttiva)