Ħaż-Żebbuġ (Città Rohan)

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sinjorina Sarah Agius
Viċi Sindku: Is-Sur Alfred Grixti
Kunsillieri: Is-Sur Roderick Aquilina
Is-Sur George Cortis
Is-Sur Clive Azzopardi
Is-Sinjorina Vernalise Bartolo
Is-Sur Kevin Glynn
Is-Sur Philip Said
Is-Sur Chris Bongailas
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sra Paula M. Valletta