Ħaż-Żebbuġ (Città Rohan)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Servizz ta’ berġa:

Tnejn 10.45am - 12.45pm
Erbgħa 8.00am - 10.00am
Ġimgħa 10.45am - 12.45pm

Ġbir ta’ skart goff

Skart goff jitqiegħed u jinġabar ma' l-iskart domestiku bjen l-Erbgħa u s-Sibt

Ġbir ta’ skart domestiku mis- 7.30am

Ġbir ta’ skart irriċiklat  Nhar ta' Tlieta mill-11.am

Korsijiet offruti mill-kunsill

Korsijiet jiġu offruti minn żmien għal żmien, araw in-Notice Board tal-Kunsill Lokali għal aktar infromazzjoni

Librerija

It-Tnejn   2.30pm-4.30pm
L-Erbgħa 2.30pm-4.30pm
Is-Sibt   9.30am-12.30pm

Servizzi oħra 

Ħlasijiet ta' Kontravvenzjonijiet
Servizz ta' Gwardjani Lokali
Ħruġ ta' Permessi għal skips, cranes, high ups eċċ
Servizz għal anzjani; telecare, kartanzjan
Formoli ta' Applikazzjoni ssibhom ukoll fl-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali. Dwan jinkludu:
• Ċertifikati tat-Twelid.
• Ċertifikati tal-Mewt.
• Ċertifikati taż-Żwieġ.
• Tiġdid/Ħruġ ta' Passaport.
• Dikjarazzjoni ta' Bidu/Terminazzjoni ta' impjieg.
• Applikazzjoni ta' VAT lura konnessi ma tieġ .
• Applikazzjoni ta VAT lura konnessi ma funerali.
• Maltacom p.l.c. - Freephone / Telefon / Telefax / Telex forms.
• Maltacom p.l.c. - Tibdil ta' indirizz / formoli t'applikazzjoni għal kont dettaljat.
• Formoli t'applikazzjoni għal korsijiet organizzati mid-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni.
• Formoli t'applikazzjoni biex t'attendi Skolasports.
• Dikjarazzjoni lil Water Services Corporation għal tibdil ta' numru fil-persuni li jgħixu f'residenza.
• Assistenza fid-djar għall-anzjani.
• Formoli għal servizz ta' Handyman għall-anzjani.
• Formoli t'applikazzjoni għas-servizz ta'  Telecare.
• Formoli ta' reġistrazzjoni għar-Reġistru Elettorali.
• Tibdil fl-indirizz għar-Reġistru Elettorali.
• Kummissjoni Nazzjonali għal Persuni b'Diżabilita' - formoli t'applikazzjoni għal : - Karta t'Identita Speċjali, Parkeġġ Riservat, servizz ta' assistenza soċjali, permess ta' parkeġġ għal persuni b'diżabilita'.
Trenching permits
Ilmenti/Suġġerimenti