Iż-Żejtun (Città Beland)

Assoċjazzjonijiet

Print this page


Kulturali

Għaqda Mużikali St Katarina
Misraħ Girgor Boniċi, iż-Żejtun

Għaqda Mużikali Beland 
Misraħ ir-Repubblika, iż-Żejtun
Tel: +356 21694314
Website: www.belandband.com

Għaqda Banda Żejtun
Misraħ Girgor Boniċi, iż-Żejtun
Tel: +356 21677178
Website: www.bandazejtun.com

Juventitus Domus Sacra Familia
63, Triq San Girgor, iż-Żejtun
Tel: +356 21695867 Fax: +356 21692894
Contact Person: Jesmond Ferriggi

Żejtun Scout Group
c/o 63, Triq San Girgor, iż-Żejtun
Tel: +356 21695867
Contact Person: John Paris

Żejtun Girl Guides
c/o 63, Triq San Girgor, iż-Żejtun
Tel: +356 21695867
Contact Person: Jane Caruana

Għaqda tan-Nar 25 ta’ Novembru
7, Triq Gwiedi, iż-Żejtun
Tel: +356 21694216
Contact Person: John Abela/Louis Tanti

Għaqda ta’ l-Armar 25 ta’ Novembru
Misraħ Diċembru XIII, iż-Żejtun

Kumitat Ġimgħa l-Kbira
100, Triq San Girgor, iż-Żejtun

Sports

Żejtun Corinthians Football Club
73, Triq Santa Katarina, iż-Żejtun
Tel: +356 21694223
Contact Person: Anthony Bonnici
e-mail: zejcor@onvol.net

Żejtun Red Stars Football Club
Triq San Girgor, iż-Żejtun
Tel: +356 21676330 Mobile: +356 99487843
Contact Person: Albert Cumbo

Klabb tal-Boċċi San Girgor
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, iż-Żejtun
Tel: +356 21673384

Għaqda Kaċċaturi u Nassaba
c/o Klabb tal-Boċċi
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, iż-Żejtun
Tel: +356 21673384

South East Pigeon Club
It-Trappers, Triq l-Għadam, iż-Żejtun
Tel: +356 21677657

Political

Partit Laburista
Misraħ Gregorio Boniċi
Tel: +356 21660749 E-Mail : mlpzejtun@gmail.com
Secretary : Joe Hales Mob: + 356 79012531

Partit Nazzjonalista
Dar ir-Rikonċiljazzjoni, Triq Santa Katarina, iż-Żejtun
Tel: +356 21694226
Website: www.pn.org.mt

Religious

Moviment Tiġdid Kariżmatiku
"Il-Madonna tal-Ħniena", Triq il-Labour, iż-Żejtun
Tel: +356 21678378

Mixja Neokatekumenali
"Massabielle", Triq Gius Caruana, iż-Żejtun
Tel: +356 21673403

Youth Centre
20, Misraħ Diżembru XIII, iż-Żejtun
Tel: +356 21693475

Legion of Mary (Irġiel)
15, Maria Bambina, Triq Ħannieqa, Għaxaq
Tel: +356 21675475

Legion of Mary (Nisa)
18, Triq San Franġisk, iż-Żejtun
Tel: +356 21694255

Moviment tal-Fokolari
77, Triq Luqa Briffa, iż-Żejtun

Grufan
Antonville, Triq id-Daħla ta’ San Tumas, iż-Żejtun
Tel: +356 21829195

Azzjoni Kattolika
Victess, Triq il-Qadi, iż-Żejtun
Tel: +356 21675951

Kummissjoni Djakonija
2, Sqaq Ta’ Tnella, iż-Żejtun
Tel: +356 21675185

Fraternita` Charles de Fouclaud
19, Triq Ħerba, iż-Żejtun
Tel: +356 21673567

Kummissjoni Żona tal-Ħniena
Knisja Madonna tal-Ħniena, Triq il-Madonna tal-Ħniena, iż-Żejtun

Kummissjoni Żona San Girgor
Helios, Triq il-Falkunier, iż-Żejtun
Tel: +356 21675887

Kunvent Qalb ta’ Ġesu
Dar San Ġużepp, Triq San Luċjan, iż-Żejtun
Tel: 21693719

Istitut Ġesu’ Nazzarenu
Triq San Girgor, iż-Żejtun
Tel: 21674498

Kummissjoni Tagħlim Nisrani
Beatrice Hse, Triq Pres. A. Buttiġieġ, iż-Żejtun
Tel: 21694280 Fax: 21821801

Komunita’ tal-Ġiżwita`
Dar P Arrupe, 7, Sqaq San Adeodato, iż-Żejtun
Tel: +356 21677841 Fax: +356 21801387
e-mail: cfj@waldonet.net.mt

MUSEUM (Subien)
‘Dar Dun Ġorġ’, Triq il-Kostituzzjoni, iż-Żejtun
Tel: +356 21673455

MUSEUM (Bniet)
Triq Santa Katarina, iż-Żejtun

Presbiterju Parrokkjali
Uffiċċju Parrokkjali, Triq San Girgor, iż-Żejtun
Tel: +356 21694563

EXODUS
Dar St Katarina, Misraħ Diċembru XIII, iż-Żejtun
Tel: +356 21694563

Educational & Social

Dar Nazzareth
Triq Santu Wistin, iż-Żejtun
Tel: +356 21694874
Contact Person: Rev. Angelo Seychell

Dar l-Anzjani
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, iż-Żejtun
Tel: +356 21805702 Fax: +356 21805705
Contact Person: Ms. Antoinette Vella
e-mail: info@caremalta.com
website: www.caremalta.com

Elderly Day Centre
Triq id-Daħla ta’ San Tumas, iż-Żejtun
Tel: +356 21805847
Contact Person: Dipatiment ghall-Anzjani - R Ellul

Youth@Local
C/o Żejtun Town Council, 28, Triq Sant’ Anġlu, iż-Żejtun
Tel: +356 21803118 Mob: +356 99443653

Paolo Freire Institute
16, Misraħ Diċembru XIII, iż-Żejtun
Tel: +356 21694583
Contact Person: Rev. Edgar Busuttil