Iż-Żurrieq

Attivitajiet/Korsijiet

Print this page

Attivitajiet fl-2013

Zjara fil-Muzew tal-Gwerra l-Birgu nhar il-Erbgha 29 ta' Jannar 2014 - ghafas hawn biex tara l-avviz

Zjara fl-Aquarium Nazzjonali u l-Family Park ta' Marsascala - ghafas hawn biex tara l-avviz

Zurrieq Half Marathon nhar il-Hadd 3 ta' Novembru 2013 - ghafas hawn biex tara l-avviz

Gurnata Sqallija nhar it-Tlieta 30 ta' Lulju 2013 - ghafas hawn biex tara l-avviz

Festa Hut nhar il-Hadd 2 ta' Gunju 2013 - ghafas hawn biex tara l-avviz

Serata Muzikali Letteraja nhar il-Gimgha 26 t'April 2013 - ghafas hawn biex tara l-avviz

Rahhala Zrieraq nhar is-Sibt 27 t'April, 2013 - ghafas hawn biex tara l-avviz

Attivitajiet fl-2012

Laqgha Annwali ghall-Hamlet ta' Bubaqra 2012

Laqgha Annwali tal-Lokalita' 2012

Attivitajiet fl-2011

Mejju

Tieg tradizzjonali Malti nhar id-29 ta' Mejju, 2011 - ghafas hawn biex tara l-avviz  stqarrija għall-Istampa

Attivitajiet fl-2010

Mejju

Ikla għal Jum l-Omm nhar it-8 ta' Mejju 2010 - għafas hawn biex tara l-avviz


Attivitajiet fl-2009

Novembru

Zurrico Nottte Barocca nhar it-28 ta' Novembru 2009 għafas hawn biex tara l-avviż