Iż-Żurrieq

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 1993

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Dr. Joseph Darmanin (Kunsillier), Joseph Bugeja, Dr. Joseph Sammut, Raymond Axiaq, Joseph M. Cassar (Viċi Sindku), Helen D'Amato (Sindku), Saviour Saliba, Josianne Cilia Montford (Segretarju Ezekuttiv)It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni  - 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joseph Bugeja (Kunsillier), Saverin Farrugia (Kunsillier), Joseph D'Amato, Helen D'Amato, Salvu Saliba (Viċi Sindku), Carmel Mangion (Sindku), Joseph M. Cassar, Josianne Cilia Monford (Segretarju Ezekuttiv)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni  - 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin-  Mauro Pace Parascandalo (Kunsillier), Saverin Farrugia (Kunsillier), Raymond Grixti (Kunsillier), Mark Spiteri (Kunsillier), Antonia Farrugia (Viċi Sindku), Mario Sammut (Viċi Sindku), Joseph M. Cassar (Sindku), Mario Giuliano (Segretarju Ezekuttiv)Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Mark Spiteri (Kunsillier), Emanuel Briffa (Kunsillier), Mario Ellul (Kunsillier), Joseph D'Amato (Viċi Sindku), Antonia Farrugia, (Viċi Sindku), Mario Sammut (Viċi Sindku), Ignatius Farrugia (Sindku), Adrian Mifsud (Segretarju Ezekuttiv)Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Raymond Grixti (Kunsillier), Mario Ellul (Kunsillier), Melyvn Mangion (Kunsillier), Dr. Claudio Zammit (Kunsillier), Joseph D'Amato (Kunsillier), Silvio Izzo Savona (Viċi Sindku), Ignatius Farrugia (Sindku), Adrian Mifsud (Segretarju Ezekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Silvio Izzo Savona (Sindku), Dr Charmaine Cristiano Grech (Viċi Sindku), Mario Ellul (Kunsillier), Joseph D'Amato (Kunsillier), Dino Bonnici (Kunsillier), Dr Claudio Zammit (Kunsillier), Raymond Grixti (Kunsillier), Mauro PAce Parascandalo (Kunsillier), Kennith Farrugia (Kunsillier), Adrian Mifsud (Segretarju Ezekuttiv)


It-Seba  Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2015

photo7

Fix-xellug ghal lemin: Josianne Cilia Mumford (Segretarju Ezekuttiv), Saverine Farrugia (Kunsillier), Pierre Farrugia (Kunsillier), Dino Farrugia (Kunsillier), Joseph D'Amato (Kunsillier), Rita Grima (Vici Sindku), Ignatius Farrugia(Sindku), Rita Bellizzi (Kunsillier), Claudio Zammit (Kunsillier), Vincent Anthony Marmara (Kunsillier), Raymond Grixti (Kunsillier), Kevin Sam Farrugia (Kunsillier).

It-Tmien  Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 t'April 2015

photo8

Mix-xellug ghal lemin: Josianne Cilia Mumford (Segretarju Ezekuttiv), Tiffany Farrugia (Kunsillier), Joseph D'Amato (Kunsillier), Ignatius Farrugia; (Sindku), Dino Bonnici (Kunsillier), Kenneth Farrugia (Kunsillier), Pierre Farrugia (Kunsillier),Rita Grima (Vici Sindku). Neqsin fir-Ritratt : Jean Pierre Attard (Kunsillier) u David Abdilla (Kunsillier)