L-Isla (Città Invicta)

Minuti

Print this page

It-Tmien Legislatura

Laqgha Nru 36 Il-Hamis 21 ta' Dicembru 2017 - Lista ta Pagamenti 12/2017

Laqgha Nru 35 - Il-Hamis 23 ta' Novembru 2017 - Lista ta Pagament 11/2017

Laqgha Nru 34 - Il-Hamis 26 ta' Ottubru 2017 - Lista ta Pagamenti 10/2017

Laqgha Nru 33 - It-Tlieta 26 ta' Settembru 2017 - Lista ta Pagamenti 09/2017

Laqgha Nru 32 - It-Tlieta 22 ta' Awissu 2017 - Lista ta Pagamenti 08/2017

Laqgha Nru 31 - It-Tlieta 18 ta' Lulju 2017 - Lista ta Pagamenti 07/2017

Laqgha Nru 30 - It-Tlieta 20 ta' Gunju 2017- Lista ta Pagamenti 06/2017

Laqgha Nru 29 - It-Tlieta 16 ta Mejju 2017 - Lista ta Pagamenti 05/2017

Laqgha Nru 28 - It-Tlieta 11 ta April 2017 -Lista ta Pagamenti 04/2017

Laqgha Nru 27 - It-Tlieta 14 ta Marzu 2017 -Lista ta Pagamenti 03/2017

Laqgha Nru 26 - It-Tlieta 7 ta Frar 2017 - Lista ta Pagamenti 02/2017

Laqgha Nru 25 - It-Tlieta 17 ta Jannar 2017 

Laqgha Nru 24 - It-Tlieta 10 ta Jannar 2017 - Lista ta Pagamenti 12/2016, 01/2017

Laqgha Nru 23 - It-Tnejn 19 ta Dicembru 2016  -Lista ta Pagamenti 11/2016

Laqgha Nru 22 - It-Tnejn 28 ta Novembru 2016 - Lista ta Pagamenti 10-2016

Laqgha Nru 21 - It-Tlieta 25 t' Ottubru 2016 - Lista ta' Pagamenti 7-2016, 8-2016,9-2016, 10-2016

Laqgha Nru 20 - It-Tlieta 27 ta' Settembru 2016  -Lista ta' Pagamenti 5-2016, 6-2016

Laqgha Nru 18 - Il-Hamis 21 ta' Lulju 2016 Lista ta' Pagament 3-2016, 4-2016

Laqgha Nru 17 - Il-Hamis 26 ta' Mejju 2016

Laqgha Nru 16 - it-Tlieta 16 t'April 2016 - it-tieni parti

Laqgha Nru 16 - it-Tlieta 5 t' April 2016

Laqgha Nru 14 - It-Tlieta 8 ta' Marzu 2016 Lista ta' Pagament 2-2016

Laqgha Nru 13 - It-Tlieta 2 ta' Frar 2016

Laqgha Nru 12 - It-Tlieta 2 ta' Frar 2016 Lista ta' Pagamenti  1-2016

Laqgha Nru 11 - It-Tlieta 5 ta' Jannar 2016

Laqgha Nru 10 - It-Tlieta 5 ta' Jannar 2016

2016

Laqgha Nru 09 - L-Erbgha 9 ta' Dicembru 2015

Laqgha Nru 08 - It-Tlieta 01 ta' Dicembru 2015

Laqgha Nru 07 - Il-Hamis 29 t' Ottubru 2015

Laqgha Nru 05 - L-Erbgha 9 ta' Settembru 2015

Laqgha Nru 04 - L-Erbgha 5 ta' Awissu 2015

Laqgha Nru 03 - It-Tlieta 08 ta' Lulju 2015

Laqgha Nru 02 - It-Tlieta 26 ta' Mejju 2015 - Lista ta Pagamenti (1)

Laqgha Nru 01 - It-Tlieta 5 ta' Mejju 2015

Is-Seba' Kunsill

Laqgha Nru 47 - It-Tlieta 21 ta April 2015

Laqgha Nru 46 - It-Tlieta 21 ta April 2015

Laqgha Nru 45 - It-Tlieta 21 ta April 2015

Laqgha Nru 44 - It-Tnejn 6 ta' April 2015 - Lista ta Pagamenti (1)(2)

Laqgha Nru 43- L-Erbgha 4 ta' Marzu 2015 

Laqgha Nru 42 - It-Tlieta 17 ta' Frar 2015 - Lista ta Pagamenti (1)(2)(3)

Laqgha Nru 41 - It-Tlieta 17 ta' Frar 2015 

Laqgha Nru 40 - It-Tnejn 26 ta' Jannar 2015

Laqgha Nru 39 - It-Tlieta 13 ta' Jannar 2015

2014

Laqgha Nru 38 - It-Tlieta 9 ta' Dicembru 2014

Laqgha Nru 37 - It-Tlieta 2 ta' Dicembru 2014 - Lista ta Pagamenti (1) (2)

Laqgha Nru 36 - It-Tlieta 28 t' Ottubru 2014

Laqgha Nru 35 - It-Tlieta 30 ta Settembru 2014 - Lista ta Pagamenti (1)

Laqgha Nru 34 - It-Tnejn 1 ta' Settembru 2014 - Lista ta Pagamenti (1) (2)

Laqgha Nru 33 - It-Tlieta  22 ta' Lulju 2014 - Lista ta Pagamenti (1) (2)

Laqgha Nru 32 - It-Tlieta 17 ta' Gunju 2014 - Lista ta Pagamenti (1)

Laqgha Nru 31-It-Tlieta 20 ta' Mejju 2014 - Lista ta Pagamenti (1)

Laqgha Nru 30- L-Erbgha 23 t'April 2014

Laqgha Nru 29 - It-Tlieta 8 t' April 2014 - Lista ta Pagamenti (1)

Laqgha Nru.28 - L-Erbgha 12 ta Marzu 2014- Lista ta Pagamenti (1) (2)

Laqgha Nru. 27 - It-Tnejn 17 ta Frar 2014- Lista ta Pagamenti (1)

Laqgha Nru. 26 - it-Tnejn 17 ta' Frar 2014 -

Laqgha Nru.25- It-Tlieta 14 ta' Jannar 2014 - Lista ta Pagamenti (1)

2013

Laqgha Nru.24 - It-Tlieta 17 ta' Dicembru 2013  - Lista ta' Pagamenti (1)

Laqgha Nru.23 - It-Tlieta 26 ta' Novembru 2013 - Lista ta' Pagamenti (1)

Laqgha Nru. 22 - IT-Tnejn  4  ta' Novembru 2013 - Lista ta' Pagamenti (1) (2)

Laqgha Nru. 21 - L-Erbgha 2 t' Ottubru 2013 - Lista ta' Pagamenti  (1)  (2)

Laqgha Nru. 20 - Il-Hamis 29 t' Awwissu 2013

Laqgha Nru. 19 - Il-Hamis 25 ta' Lulju 2013  - Lista ta' Pagamenti  (1)  (2)

Laqgha Nru. 18 - Il-Hamis 20 ta' Gunju 2013 - Lista ta' Pagamenti  (1)  (2)

Laqgha Nru. 17 - It-Tlieta 11 ta' Gunju 2013

Laqgha Nru 16 - Il-Hamis 23 ta' Mejju 2013  - Lista ta' Pagamenti  (1)  (2)

Laqgħa Nru 15 - L-Erbgħa 24 t' April 2013 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 14 - L-Erbgħa 27 ta' Marzu 2013 - Lista ta' Pagamenti  (1)  (2)

Laqgħa Nru 13 Kontinwazzjoni - It-Tnejn 25 ta' Frar 2013

Laqgħa Nru 13 - L-Erbgħa 13 ta' Frar 2013 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 12 - L-Erbgħa 13 ta' Frar 2013

Laqgha Nru. 11 - It-Tlieta 15 ta' Jannar 2013 - Lista ta' Pagamenti (1) (2)

2012

Laqgħa Nru 10 - It-Tlieta 11 ta' Diċembru 2012 - Lista ta' Pagamenti  (1)  (2)

Laqgħa Nru 9 - L-Erbgħa 7 ta' Novembru 2012 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 8 - It-Tlieta 9 t' Ottubru 2012 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 7 - il-Ħamis 30 t' Awwissu 2012

Laqgħa Nru 6 - il-Ħamis 19 ta' Lulju 2012  - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)  (3)

Laqgħa Nru 5 Kontinwazzjoni - It-Tnejn 18 ta' Ġunju 2012

Laqgħa Nru 5 - It-Tlieta 12 ta' Ġunju 2012 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 4 - il-Ħamis 3 ta' Mejju 2012

Laqgħa Nru 3 - it-Tlieta 1 ta' Mejju 2012

Laqgħa Nru 2 - il-Ħamis 12 t' April 2012 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 1 - it-Tnejn 2 t' April 2012

Is-Sitt Kunsill

2012

Laqgħa Nru 61 - il-Ħamis 29 ta' Marzu 2012

Laqgħa Nru 60 - il-Ħamis 15 ta' Marzu 2012 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 59 - il-Ħamis 16 ta' Frar 2012

Laqgħa Nru 58 - il-Ħamis 26 ta' Jannar 2012 - Lista ta' Pagamenti(1) (2)

Laqgħa Nru 57 - il-Ħamis 5 ta' Jannar 2012 - Lista ta' Pagamenti (1)  (2)

2011

Laqgħa Nru 56 - il-Ħamis 22 ta' Diċembru 2011  Parti 1  Parti 2  - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 55 Kontinwazzjoni Il-Ġimgħa 25 ta' Novembru 2011  Parti 1  Parti 2

Laqgħa Nru 55 - it-Tlieta 22 ta' Novembru 2011 Parti 1  Parti 2  - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 54 - it-Tlieta 11 t' Ottubru 2011  Parti 1   Parti 2  -  Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 53 - il-Ħamis 29 ta' Settembru 2011 - Laqgħa b' Urgenza

Laqgħa Nru 52 - il-Ħamis 15 ta' Settembru 2011  -  Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 51 - it-Tlieta 16 t' Awissu 2011  -  Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 50 - il-Ħamis 14 ta' Lulju 2011 - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 49 - It-Tnejn 13 ta' Ġunju 2011

Laqgħa Nru 48 Kontinwazzjoni - Il-Ħamis 19 ta' Mejju, 2011 - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 48  Il-Ġimgħa 13 ta' Mejju 2011

Laqgħa Nru 47 - Il-Ħamis 28 t' April, 2011

Laqgħa Nru 46 - It-Tlieta 29 ta' Marzu, 2011 - Lista ta' pagamenti (1) (2) (3)

Laqgħa Nru 45 - It-Tlieta 1 ta' Marzu, 2011

Laqgħa Nru 44  Kontinwazzjoni - Il-Ġimgħa18 ta' Frar, 2011 - Lista ta' pagamenti (1)(2)(3)

Laqgha Nru 44 It-Tlieta 15 ta' Frar, 2011 

Laqgħa Nru 43 - Il-Ġimgħa 14 ta' Jannar, 2011

2010

Laqgħa Nru 42 Kontinwazzjoni It-Tlieta 14 ta' 2010 Diċembru 2010  - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 42 Il-Ġimgħa 3 ta' 2010 Diċembru 2010

Laqgħa Nru 41 Kontinwazzjoni 21 t' Ottubru, 2010

Laqgħa Nru 41- Il-Ħamis 14 t' Ottubru 2010 - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 40 - It-Tlieta 14 ta' Settembru 2010 - Lista ta' pagamenti (1)  (2)

Laqgħa Nru 39 - Kontinwazzjoni Il-Ħamis 12 t' Awwissu 2010

Laqgħa Nru 39 - It-Tlieta 3 t' Awwissu 2010 - Lista ta' pagamenti (1)  (2)  (3)

Laqgħa Nru 38 - Kontinwazzjoni It-Tlieta 6 ta' Lulju 2010  -  Lista ta' pagamenti  (1 )  ( 2 )

Laqgħa Nru 38 - It-Tnejn 28 ta' Ġunju 2010

Laqgħa Nru 37 - It-Tlieta 1 ta' Ġunju 2010

Laqgħa Nru 36 - Il-Ġimgħa 28 ta' Mejju 2010

Laqgħa Nru 35 - It-Tlieta 25 ta' Mejju 2010  -  Lista ta' pagamenti (1 )  ( 2 )

Laqgħa Nru 34 - It-Tlieta 4 ta' Mejju 2010

Laqgħa Nru 33 - L-Erbgħa 28 t' April 2010  -  Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 )

Laqgħa Nru 32 - Il-Ħamis 15 t' April 2010  -  Lista ta pagamenti 

Laqgħa Nru 31 - It-Tlieta 23 ta' Marzu 2010  -  Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 )

Laqgħa Nru 30 - It-Tlieta 25 ta' Frar 2010  -  Lista ta' pagamenti (1 )  ( 2 )

Laqgħa Nru 29 - L-Erbgħa 3 ta' Frar 2010 - Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )

Laqgħa Nru 28 - Kontinwazzjoni Il-Ġimgħa 22 ta' Jannar 2010

Laqgħa Nru 28 - It-Tlieta 19 ta' Jannar 2010

2009

Laqgħa Nru 27 It-Tlieta 22 ta' Diċembru 2009 - Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )

Laqgħa Nru 26 Il-Ħamis 3 ta' Diċembru 2009

Laqgħa Nru 25 Il-Ħamis 19 ta' Novembru 2009 - Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 ) 

Laqgħa Nru 24 It-Tlieta 27 t'Ottubru 2009 - Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 ) ( 3 )

Laqgħa Nru 23 Kontinwazzjoni Il-Ħamis 8 t'Ottubru 2009

Laqgħa Nru 23 It-Tnejn 14 ta' Settembru 2009 - Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )

Laqgħa Nru 22 Il-Ħamis 20 ta' Awwissu 2009

Laqgħa Nru 21 Kontinwazzjoni It-Tlieta 11 ta' Awwissu 2009 - Lista ta' pagamenti ( 1 )

Laqgħa Nru 21 L-Erbgħa 15 ta' Lulju 2009

Laqgħa Nru 20 It-Tlieta 7 ta' Lulju 2009 - Lista ta' pagamenti ( 1 )  ( 2 )  ( 3 )

Laqgħa Nru 19 Il-Ħamis 25 ta' Ġunju 2009 - Lista ta' pagamenti  ( 1 )

Laqgħa Nru 18 Il-Ħamis 28 ta' Mejju 2009

Laqgħa Nru 17 Il-Ħamis 16 ta' April 2009

Laqgħa Nru 16 Kontinwazjoni Il-Ħamis 9 ta' April 2009

Laqgħa Nru 16 It-Tlieta 7 ta' April 2009

Laqgħa Nru 15 It-Tlieta 17 ta' Marzu 2009

Laqgħa Nru 14 Il-Ħamis 26 ta' Frar 2009

Laqgħa Nru 13 Il-Ħamis 15 ta' Jannar 2009

2008

Laqgħa Nru 12 is-Sibt 29 ta' Novembru 2008

Laqgħa Nru 11 It-Tnejn 10 ta' Novembru 2008

Laqgħa Nru 10 Il-Ħamis 23 ta' Ottubru 2008

Laqgħa Nru 9 Is-Sibt 27 ta' Settembru 2008

Laqgħa Nru 8 L-Erbgħa 27 ta' Awissu 2008

Laqgħa Nru 7 Il-Ħamis 31 ta' Lulju 2008

Laqqħa Nru 6 It-Tlieta 24 ta' Ġunju 2008

Laqgħa Nru 5 L-Erbgħa 11 ta' Ġunju 2008

Laqgħa Nru 4 L-Erbgħa 14 ta' Mejju 2008

Laqgħa Nru 3 L-Erbgħa 23 ta' April 2008

Laqgħa Nru. 2 Is-Sibt 5 t'April 2008

Laqgħa Nru. 1, It-Tlieta 1 t' April 2008