L-Isla (Città Invicta)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 20 ta’ Novembru 1993

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Anthony Zammit (Segretarju Eżekuttiv), Stephen Perici (Sindku), Ivor Robinich (Kunsillier), Francis Bugeja (Kunsillier), Marthese Camilleri (Kunsilliera), George Bristow (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Ryan Muscat (Segretarju Eżekuttiv), Walter Spiteri (Kunsillier), Joseph Casha (Kunsillier), Mario Mizzi (Kunsillier), Andrew Cutajar (Kunsillier), Louis Henwood (Sindku).


It-Tielet Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 13 ta’ Marzu 1999

photo3

It-Tielet Leġisaltura - Mix-xellug għal-lemin: Mario Mizzi (Kunsillier), James Farrugia (Kunsillier), Marthese Camilleri (Kunsilliera), Daniel Genovese (Viċi-Sindku), Joseph Casha (Sindku), Adrian Mifsud (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 9 ta’ Marzu 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Reno Chircop (Kunsillier), Mario Mizzi (Kunsillier), Walter Ahar (Viċi-Sindku), Charmaine Gerada (Kunsilliera), Joseph Casha (Sindku), Alphonse Zammit (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 12 ta’ Marzu 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Louis Henwood (Kunsillier), Reno Chircop (Kunsillier), Charmaine Gerada (Kunsilliera), Walter Ahar (Viċi-Sindku), Joseph Casha (Sindku), Alphonse Zammit (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joseph Casha (Sindku), Justin John Camilleri (Viċi-Sindku), Walter Ahar (Kunsillier), Larry Abela (Kunsillier), Charmaine Gerada (Kunsilliera), Arthur Perici (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Seba' Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2012

photo6

Is-Seba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Arthur Perici (Segretarju Eżekuttiv), Ramon Mangion (Kunsillier), Justin John Camilleri (Sindku), Charmaine Gerada (Kunsilliera), Joseph Casha (Vici-Sindku), Chris Cocker (Kunsillier).


It-Tmien Leġislatura – Data ta’ l-Elezzjoni – 11 ta’ April 2015

photo6

It-Tmien Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Arthur Perici (Segretarju Eżekuttiv), Giuseppe Casha (Sindku), Clive Pulis (Vici Sindku), Chris Cocker (Kunsillier), Malcolm Gatt (Kunsillier), Anthony Bonavia (Kunsillier).