L-Isla (Città Invicta)

Sotto Kumitati

Print this page

1. Relazzjonijiet Internazzjonali, Proġetti EU u Ġemellaġġi
2. Attivitajiet Annwali u Kulturali
3. Ordni Pubblika - Kumitat Rijabiltazzjoni - Gwardjani Lokali u Reġjuni – Indafa -Għaqdiet Lokali - Persuni b’Diżabilita’- Sports - Kultura - Żgħażagħ -Kommunikazzjoni Dipartimenti/Entitajiet Governattivi
4. Qasam Soċjali – Anzjani – Familji - Reġistrazzjoni tad-Djar - Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma
5. Wirt Storiku -Tisbiħ u Rijabiltazzjoni Lokali - Foreign Residents
6. Edukazzjoni - Trasport Pubbliku - Manutenzzjoni Lokali - Żamma ta’ Ġonnon - Żamma ta’ Letrini Publiċi
7. Awtorita’ tat-Turiżmu - Awtorita’ tal-Ipjannar - Liason Pulizija - Devoluzzjoni Dawl – Kummerċ - Immaniġjar tat-Traffiku

Isem tal-Moderatur tas-Sotto Kumitat:

1. Justin John Camilleri – Sindku / Charmaine Gerada – Kunsilliera
2. Justin John Camilleri – Sindku
3. Justin John Camilleri – Sindku
4. Joseph Casha – Vici Sindku
5. Charmaine Gerada – Kunsilliera
6. Christopher Cocker – Kunsillier
7. Ramon Mangion – Kunsillier
8. Christopher Cocker – Kunsillier/ Ramon Mangion - Kunsillier