Pembroke

Sotto Kumitati

Print this page

Sindku Dean Hili

Finanzi; Relazzjonijiet pubbliċi Lokali u Internazzjonali; Ordni Pubblika (inkluż materja legali u relazzjonijiet mal-Pulizija, il-Gwardjani Lokali u l-Kumitat Reġjonali); Awtorita’ ta’ l-Ippjanar; Informazzjoni Ġenerali; Proġetti Kapitali u Infrastrutturali; Tfassil ta’ kuntratti tal-Kunsill u sorveljanza fuq it-twettieq tagħhom; Editur tal-publikazzjonijiet kollha tal-Kunsill u komunikati uffiċjali tal-Kunsill; Staff Amministrattiv u Ħaddiema assenjati mal-Kunsill; Relazzjonijiet maż-żagħżagħ tal-lokal inkluż il-Kunsill taż-żgħażagħ; Ko-ordinament ma’ l-għaqdiet sportivi, Scouts, Knisja u NGO’s; Tfassil u twettiq ta’ bye laws; Rappreżentant ta’ ECAD Advisory Board, MIEMA u Anna Lindth Foundation.

Viċi Sindku Ray Lanzon

Rappreżentant NHDJC inkluż iż-żamma u l-manutenzjoni tad-dawl fit-toroq; Anzjani nkluż il-ko-ordinament ma’ l-Għaqda Anzjani Pembroke; Konservazzjoni, ħarsien u titjieb ta’ l-ambjent kollu fil-lokal; Customer care handling (ilmenti); Housing; Attivitajiet Soċjali, Kulturali u tal-massa inkluż open days ect

Kunsilliera Evelyn Vella Brincat

Ħarsien ta’ Bini Storiku; Turiżmu; Konfini;  Single Parents; Saħħa; Persuni u familji bi bżonnijiet speċjali ; Attivitajiet u Inizjattivi oħra favur il-ħarsien, kura, u drittijiet tal-annimali.

Kunsillier Mark Causon

Applikazzjonijiet għall-fondi tal-EU u mplimentazzjoni tal-proġetti relatati mal-EU inkluż dawk edukattivi u ambjentali; Informazzjoni nkluż I.T., Web Page, Facebook, ect; Librerija, Edukazzjoni; Kultura; Organizazzjoni ta’ kull tip ta’ laqgħat t’informazzjoni u korsijiet.

Kunsillier Charles Cesare

Settur Kummercjali; Liċenzji u Permessi; Traffiku u Servizzi Pubbliċi; Trasport Pubbliku;