Pembroke

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: L-Avv. is-Sur Dean Hili
Viċi-Sindku: Is-Sur Raymond Lanzon
Kunsillieri: Is-Sna. Evelyn Vella Brincat
Is-Sur Mark Causon
Is-Sur Charles Cesare
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Kevin Borg

L-Avv. is-Sur Dean Hili - Responsabbli mill-Finanzi; Relazzjonijiet pubbliċi Lokali u Internazzjonali; Ordni Pubblika (inkluż materja legali u relazzjonijiet mal-Pulizija, il-Gwardjani Lokali u l-Kumitat Reġjonali); Awtorita’ ta’ l-Ippjanar; Informazzjoni Ġenerali; Proġetti Kapitali u Infrastrutturali; Tfassil ta’ kuntratti tal-Kunsill u sorveljanza fuq it-twettieq tagħhom; Editur tal-publikazzjonijiet kollha tal-Kunsill u komunikati uffiċjali tal-Kunsill; Staff Amministrattiv u Ħaddiema assenjati mal-Kunsill; Relazzjonijiet maż-żagħzagħ tal-lokal inkluż il-Kunsill taż-żgħażagħ; Ko-ordinament ma’ l-għaqdiet sportivi, Scouts, Knisja u NGO’s; Tfassil u twettiq ta’ bye laws; Rappreżentant ta’ ECAD Advisory Board, MIEMA u Anna Lindth Foundation.

Mobile : 9987 9767

E Mail : 

Is-Sur Raymond Lanzon - Responsabbli Rapprezentant NHDJC inkluż iż-żamma u l-manutenzjoni tad-dawl fit-toroq; Anzjani nkluż il-ko-ordinament ma’ l-Għaqda Anzjani Pembroke; Konservazzjoni, ħarsien u titjieb ta’ l-ambjent kollu fil-lokal; Customer care handling (ilmenti); Housing; Attivitajiet Soċjali, Kulturali u tal-massa inkluż open days ect

Mobile : 7947 5400

Email :

Is-Sna. Evelyn Vella Brincat - Responsabbli mill-Ħarsien ta’ Bini Storiku; Turiżmu; Konfini;  Single Parents; Saħħa; Persuni u familji bi bżonnijiet speċjali ; Attivitajiet u Inizjattivi oħra favur il-ħarsien, kura, u drittijiet tal-annimali. 

Mobile : 7926 6291

E Mial : 

Is-Sur. Mark Causon - Responsabbli mill-EApplikazzjonijiet għall-fondi tal-EU u l-implimentazzjoni tal-proġetti relatati mal-EU inkluż dawk edukattivi u ambjentali; Informazzjoni nkluż I.T., Web Page, Facebook, ect; Librerija, Edukazzjoni; Kultura; Organizazzjoni ta’ kull tip ta’ laqgħat t’informazzjoni u korsijiet.

Mobile : 7923 2635

E Mail : 

Is-Sur Charles Cesare - Responsabbli mis-Settur Kummercjali; Liċenzji u Permessi; Traffiku u Servizzi Pubbliċi; Trasport Pubbliku.

Mobole : 7906 2222

E Mail :