Pembroke

Knejjes

Print this page

Knisja Kristu Rxoxt

Meta Pembroke beda jiġi abitat, kien jagħmel parti mill-Parroċċa ta’ San Ġiljan, u fuq talba tal-Kappillan Dun Tony Agius, il-kappella li kienu bnew il-priġunieri Ġermaniżi ġiet imkabbra w ridekorata fuq disinji tal-Professur Richard England. Meta l-Kurja waqqfet Żona Pastorali ġdida għall-Ibraġ, Pembroke beda jagħmel parti minn din iż-żona sa' Ħadd il-Palm ta’ l-1998, meta minħabba li l-ħtiġijiet pastorali tal-komunita’ ta’ Pembroke bdew jiżdiedu, il-Kurja ħarġet digriet Episkopali li biha waqqfet Żona Pastorali ġdida għal Pembroke. F’dawn l-aħħar snin nbena Ċentru Pastorali dedikat lil Kristu Rxoxt li qed jintuża biex iservi l-ħtiġijiet tal-komunita` ta’ Pembroke. Iċ-ċentru w il-Knisja li għad trid tinbena ġew iddisinjati mill-Periti Antonio Mollicone w Paul Camilleri.