L-Għasri

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 20 ta' Novembru,1993

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Anton Zammit - (A/Segretarju Eżekuttiv); Rita Cutajar (Sindku); Karen Farrugia; Alfred Attard; Joe Cauchi; Emanuel Mintoff (Viċi Sindku)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joe Camilleri - (Segretarju Eżekuttiv); Paula Bosios; Rita Cutajar; Alfred Attard; Carmen Grech (Viċ1i Sindku); Emanuel Mintoff (Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu,1999

photo 3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Emanuel Mintoff (Viċi Sindku); Joseph Mifsud; Carmen Grech (Sindku); Rita Cutajar; Alfred Attard; Joe Camilleri (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

photo 4

Ir-Raba' Legislatura - Mix-xellug għal-lemin - Rita Cutajar; Joseph Cauchi; Andrew Vella (SIndku); Carmen Grech (Viċi Sindku); Joseph Farrugia; Joe Camilleri (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

photo 5

Il-Ħams Legislatura - Mix-xellug għal-lemin - Renance Aquilina; Stephan Spiteri; Emanuel Mintoff (Viċi Sindku); Joseph Farrugia; Andrew Vella (Sindku); Joe Camilleri (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8ta' Marzu, 2008

photo 6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Andrew Vella (Sindku); Frank Formosa; Emanuel Mintoff (Viċi Sinku); Renance Vella Aquilina; Joseph Farrugia; Joe Camilleri (Segretarju Eżekuttiv)

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2013

photo 7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Ruben Cassar (Segretarju Eżekuttiv); Emanuel Mintoff (Viċi Sindku); Joseph Farrugia; Dr Daniel Attard (Sindku); Frank Formosa; Alexandra Maria Mifsud